Jak se díváte na problém pendlerů? Kraj usiloval o omezení jejich pohybu přes hranici.
close Hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská bude v úterý v rámci tradičního setkání, které pořádá Deník, diskutovat s pozvanými hosty ze sféry podnikatelské, politické i společenské. info Zdroj: archiv KÚ zoom_in Tuto otázku, myslím, vyřešilo včerejší rozhodnutí vlády. Já jsem si vědoma toho, že ta situace pro ty, kteří pracují v zahraničí, je těžká, na druhou stranu to riziko přenosu infekce a nákazy je opravdu vysoké. Jako příklad mohu uvést, že některé jejich manželky či partnerky mohou být zdravotní sestry anebo pečovatelky. My jsme k tomu kompromisu dospěli i po jednání s některými ministry, protože jsme si vědomi i toho, že Rakousko i Německo v té své krizové infrastruktuře – zdravotní sestry a pečovatelky, má řadu českých pracovníků a přijalo se opatření, které jim umožní pracovat pokud tam pracovat chtějí a jsou tam potřební. A pokud nebude to riziko přenosu k nám, tedy že tam budou moct bydlet. Projednávali jsme to i našimi rakouskými partnery. Vím, že je to těžké, nicméně doba je také těžká a každý z nás do určité míry musí počítat s tím, že nás to bude stát nějaké oběti. Stejně tak se na mě obracejí podnikatelé na jihu Čech, že dnes mají problém s tím, že nemají z čeho zaplatit nájmy, protože ten nouzový stav a opatření, která byla v jeho rámci přijata, zasáhla do jejich podnikání.

Pro středoškoláky je mimořádně aktuální otázka maturit…
Čekali jsme na to, jakým způsobem se k tomu vláda postaví. Pan ministr Plaga řekl nějaké podmínky a my v současné době připravujeme přijímací zkoušky na střední školy a způsob, jak se uskuteční, aby se během nich, pokud možno, potkalo co nejméně lidí. Zároveň se připravujeme na obě ty varianty maturit a budeme zvědaví na to, zda v červnu půjdou naši studenti do škol a maturitu budou moct složit, či zda nepůjdou a ty maturity se odehrají fakticky papírově.

Zavření některých podniků se dotklo i zahraničních pracovníků. Pohybují se po kraji i v době karantény…
Ano, vnímám, že tady určitý pohyb zahraničních pracovníků nastal. Ono to souvisí také s tím, že se zavřeli i některé podniky a ti lidé tak nechodí do zaměstnání.

A nehrozí i další problémy v souvislosti s tím, že jim klesá možnost zaměstnání?
Ano, víme. Například včera při videokonferenci zmínila písecká paní starostka, že mají určité problémy se zahraničními pracovníky. Případy řeší městská či státní policie. Pokud tu ale mají povolení k pobytu, tak jsou to zaměstnanci jako jiní. Ta doba, která přichází přinese i hospodářské problémy a může se to dotknout i stavebních akcí.

Jak bude kraj využívat dobrovolníky?
Momentálně je vytvořena jejich určitá databáze. Navíc ten systém, jak se stát dobrovolníkem, není tak úplně jednoduchý a neznamená to, že když někdo přijde a řekne – já chci být dobrovolníkem, že se jím automaticky stane. Má to totiž i určité právní aspekty a my pro ně musíme zajistit i ochranu, takže se rozhodli to udělat přes aktivaci tzv. PANELu – nestátních neziskových organizací. A využívat pro jejich práci tohoto systému. Předpokládáme, že ve chvíli, kdy ty složky abych tak řekla profesionální budou mít problém, i když doufám, že se tak nestane, tak by byli tito dobrovolníci osloveni.

Jak se vyvíjí situace ve Strakonicích?
Ten případ, ke kterému ve Strakonicích došlo, je velmi nešťastný. Hygienici velmi pečlivě tzv. trasují pohyby lidí okolo toho člověka, u kterého se potvrdila nákaza a ano, je tam možné spatřovat určité ohnisko v tom počtu nakažených. KHS JčK to hlídá. A my jsme s vedením města mluvili a město udělá rovněž vše pro to, aby se ta nákaza dále nešířila.

Jak se rozšiřují možnosti testování na koronavir?
Odběrová místa u našich nemocnic zřizujeme i proto, abychom tu protestovanost obyvatelstva zvýšili. Svá očekávání splnila. Na co však brzy narazíme, to jsou kapacity vyhodnocení těch vzorků. Proto jsme kromě ČB nemocnice využili i nabídky na testování vzorků od Akademie věd v ČB. Od zítra s tím začne i strakonická nemocnice. Připravena je i nemocnice písecká, problém je ale v tom, že nemají ten potřebný certifikát, přestože ve své perfektně vybavené laboratoři testuje výskyt veškerých virových onemocnění. V této souvislosti jsem požádala pana premiéra, aby testy na koronavir mohli provádět také tady.

Vnímáte obavy starostů šumavských obcí z "rekreačních" cest na jih Čech?
Ano, telefonovali jsme si. Těžko ale můžeme udělat něco jiného, než vyzvat ty, a nyní zdůrazňuji, kdy byl již ve státě omezen pohyb, kdo přijeli na své chalupy, aby se chovali tak, aby neohrožovali místní obyvatele. Apeluji pro to na ně, že za tohoto stavu to nemohou brát jako běžnou dovolenou. Ty záběry, které vidíme z Itálie či Španělska jsou děsivé a rozhodně nesdílím názor, že koronavir je jen nějaká chřipka, která se dá vyležet za pár dní. Se svým zdravím si samozřejmě může každý hazardovat dle libosti, ale pokud hazardujete se zdravím někoho jiného, tak je to čirá nezodpovědnost. Při dodržování všech pravidel ale pobyt na chalupách či chatách nepovažuji za úplně špatnou myšlenku.

Ve složité situaci jsou nyní praktičtí lékaři. Mají ordinovat, přitom je doporučován telefonický kontakt a jejich linky jsou přetížené. Pacienti přitom ani nemají možnost bez cesty do čekárny zjistit, že jejich lékař neordinuje. Je možné třeba skutečnost, že lékař neordinuje, najít někde na webu? Je nějaká možnost, jak na úrovni kraje pomoci?
Praktičtí lékaři dostali od odboru zdravotnictví pokyn, jakým způsobem mají komunikovat se svými pacienty. Telefonicky, mailem a podobně. Jejich povinností je tento kontakt zajistit, v případě, že to nebude možné, musí za sebe najít náhradu. Je to jeho zákonná povinnost.

Oslovili jste jihočeské firmy kvůli výrobě respirátorů, nejen roušek?
O výrobě roušek s jihočeskými firmami samozřejmě jednáme. Chtěla bych velice poděkovat všem, kteří se k tomu postavili čelem a od kterých nám už tyto dodávky přicházejí. O respirátorech jsme s nimi nejednali, tam je to daleko složitější.

Jaká je spolupráce s MZ a Českou lékařskou komorou?
Zdůrazňuji, že se ocitáme v situaci, ve které jsme nikdy nebyli a řešíme věci, které jsme si nedokázali představit, že řešit budeme. V rámci možností, byť někdy opravdu těmi zuby skřípeme, ta komunikace s vládou i lékařskou komorou nějakým způsobem funguje. Zároveň bychom uvítali, kdyby ČLK o některých věcech mluvila s námi dříve, než je pustí na veřejnost.

A spolupráce s Asociací krajů ČR?
Asociace krajů průběžně projednává společný postup, jsme neustále v kontaktu a vzájemně si pomáháme. Kraje zároveň ukázaly, že jsou připraveny řešit nenadálé situace. Zda úspěšně, to ukáže čas. A na závěr jeden převzatý citát – „Teď nás nechte, pověste nás až pak.“