Některé nálezy mají hodnotu desítek tisíc korun, všechny bez výjimky se mají podle zákona odevzdat.

Kromě běžných nálezů tašek, batohů, kabelek, kufrů se sbalenými věcmi na dovolenou, peněženek, dokladů, klíčů, mobilních telefonů, jízdních kol, registračních značek motorových vozidel apod. přebírají strážníci například i nálezy větší finanční hotovosti nebo jiných hodnotných předmětů. Někdy i bez nadsázky kuriózních. Přinášíme Vám několik z nich.

Prvním nálezem dne 22. října roku 2019 byl lesní roh v hodnotě okolo 50 tisíc korun. Poctivý nálezce objevil zjevně hodnotný hudební nástroj na lavičce v blízkosti Samsonovy kašny. Strážníci v pouzdře s hudebním nástrojem nalezli žákovskou knížku jeho majitele, podle které se jim podařilo vyrozumět lektora Konzervatoře v Českých Budějovicích. Jak se ukázalo, majitel lesního rohu shodou okolností absolvoval téhož dne odpoledne u dotyčného lektora výuku hry na lesní roh. Zapomnětlivý student si svůj hudební nástroj na služebně městské policie druhého dne převzal.

Druhým ne zcela všedním nálezem byly dva pánské společenské obleky se třemi košilemi renomovaných značek uzavřené v ochranných obalech. Ty náhodně nalezl třicetiletý muž z Jindřichohradecka téhož dne před šestou hodinou odpolední na frekventované křižovatce ulic Na Dlouhé louce a J. Boreckého. Poctivý nálezce předal obleky do rukou hlídky městské policie, která je převezla do úschovy na služebnu městské policie. I tento nález se nakonec dostal do rukou svého právoplatného majitele.

Pánskou peněženku s průkazem zaměstnance České pošty a finanční hotovostí ve výši bezmála 30 tisíc korun odevzdal na služebně městské policie do rukou strážníků 16. prosince loňského roku poctivý nálezce. Díky němu mohl jedenadvacetiletý majitel nálezu slavit vánoční svátky bez vážných starostí. Nálezci se od něj dostalo vděčného poděkování.

19. června tohoto roku se do rukou hlídky městské policie dostal notebook v hodnotě cca 26 tisíc korun, který objevil náhodný kolemjdoucí na Sokolském ostrově. Strážníkům se podle údajů v notebooku podařilo zjistit jeho majitele. Ten se tak se svým majetkem díky poctivému nálezci opět shledal.

Ne však všichni nálezci jsou poctiví a nalezenou věc odevzdají. Pro tyto případy uvádíme výňatek z občanského zákoníku vztahující se k nálezům:

- má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná
- kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji
- ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného
- nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů – byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který dále postupuje, jako by byl nálezcem
- za přisvojení věci nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby hrozí pachateli přestupku proti majetku pokuta do výše 50 tisíc korun. Pokud by však hodnota této věci přesahovala částku 10 tisíc korun, za přečin krádeže stanoví trestní zákoník trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Věra Školková, tisková mluvčí Městské policie České Budějovice