Předběžně se počítá s částkou 5,5 milionu korun, která by měla být rozdělena na podporu pravidelné zájmové činnosti a vzdělávání i na mezinárodní spolupráci v této oblasti, dále na akce zaměřené zejména na neorganizované děti a mládež, na podporu mladých talentů a jejich soutěží a v neposlední řadě na rozvíjení informačních systémů a klubů otevřených dveří pro mladé. Pokud doporučené programy odsouhlasí Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém listopadovém zasedání, zájemci o finanční příspěvek kraje si budou moci podávat přihlášky již od 1. prosince do poloviny ledna nadcházejícího roku.


Obdobně tomu bude i v případě Jihočeských krajských programů podpory sportu na rok 2008. Pro granty sportovní aktivity je navrženo pět okruhů, na jejichž podporu by mělo být rozděleno 5,5 milionu korun z rozpočtu kraje. Jde o rekonstrukce venkovních sportovišť, obnovu vybavení sportovních zařízení, mezinárodní spolupráci v oblasti sportu, veřejně přístupné sportovní akce s převahou zaměření na mládež a o organizaci přeborů Jihočeského kraje.