Do míst, kde je do mostu zakotveno zábradlí, zatéká a voda poškozuje izolace a oslabuje výztuže. Do budoucna by tak mohla být narušena stabilita a funkčnost zábradlí.

Kvůli zachování bezpečnosti proto budou v nejbližších dnech zahájeny práce na uzavření chodníků po obou stranách pomocí dřevěných zábran. Most je v pěší zóně a nebude uzavřen pro dopravu ani pro pěší, pouze se všichni budou muset vejít na vozovku mostu. Chodníky přístupné nebudou, dokud nebude most kompletně zrekonstruován, možná i než bude postaven most nový.

„Technický stav mostu není ve fázi, že by hrozilo jeho zřícení, nicméně životnost mostu se pomalu blíží ke konci. Proto jsme na základě závěrů a doporučení z diagnostického průzkumu přistoupili k bezpečnostním opatřením a oddělíme chodníky provizorním zábradlím,“ vysvětluje starosta Dalibor Carda. Provizorní zábradlí bude mít podobu dřevěných zábran.
Na most přes Vltavou tedy čeká celková rekonstrukce. Kdy k ní ovšem dojde, zatím známo není.

Benšův most v Českém Krumlově čeká oprava.

Město má připravené peníze na projektovou dokumentaci na přestavbu mostu a podle starosty bude plánovat, co dál. „Dle doporučení zpracovatele studie a na základě ekonomického zhodnocení s ohledem na životnost byla jednoznačně doporučena kompletní rekonstrukce: nový most ve stejném architektonickém stylu, neboť se jedná o unikátní funkcionalistickou konstrukci na území Českého Krumlova,“ přibližuje stav starosta. Celou situaci komplikuje i skutečnost, že se jedná o jediný most na výjezdu z centra města. Co s mostem bude dál, město rozhodne až ve chvíli, kdy bude projektová dokumentace zpracována a vyhodnocena.

„Město spravuje celkem třiadvacet mostních objektů: patnáct mostů, z toho dvě mostní provizoria, a osm lávek pro pěší,“ doplnila mluvčí Městského úřadu Český Krumlov Petra Nestávalová. „Dle platných předpisů se periodicky provádí běžné, hlavní a mimořádné prohlídky. Na opravy a údržbu lávek a mostů je ročně vyčleněna částka přibližně ve výši jednoho milionu korun.“