Vyznamenání obdrželi za pětadvacetiletou obětavou práci ve prospěch svých kamarádů, stejně postižených komunistickým režimem. „Z původního stavu 250 mužů je nás již jen osmdesát," říká Václav Šulista. „I přes časté zdravotní problémy se ale těšíme na každé setkání, neboť pouto přátelství z dob perzekuce je stále pevné," říká.

Ocenění oběma pétépákům z Českobudějovicka a dalším 52 laureátům slavnostně předal český ministr obrany Martin Stropnický.

„Na akci byla přítomna řada významných veteránů z II. světové války a četných misí české armády v zahraničí," pokračuje Václav Šulista. V hodnocení vyznamenaných tak zaznělo mnoho dojímavých životních příběhů. V úvodu slavnosti přinesli historické prapory a konala se slavnostní přehlídka nastoupených útvarů, závěrem pak zazněla státní hymna.

„Při téhle významné události jsme oba s Jirkou zavzpomínali na dlouhou dobu práce ve svazu, na naše zemřelé kamarády i na své zážitky i našich kamarádů z doby nucených prací," pokračuje Václav Šulista. „V současné době, kdy již ubývá sil, jsou naší velkou pomocí manželky, které mají velkou zásluhu na dosažených výsledcích. Vyznamenání, které převzali i bratří z jiných krajů, považujeme za ocenění a uznání činnosti celého Svazu PTP-VTNP," říká Václav Šulista.

K ocenění všem gratuloval také přítomný předseda Svazu PTP JUDr. Jan Decker, který letos na jaře při setkání s pétépáky v Českých Budějovicích upozornil i na eventualitu, že by svaz přestal působit ve formě jako dosud. „Blíží se totiž doba, kdy pro nedostatek těch, kteří zůstanou ještě schopni případné další činnosti, bude nutno změnit formu práce a svaz v současné podobě asi zanikne," přiznává Václav Šulista.

„Pak zřejmě už zůstane jen setkávání podle útvarů nebo rot, kterých se zúčastní ti, kteří ještě budou schopni pokračovat v soudržnosti z dob té podivné vojenské služby," dodává Václav Šulista, který spolu s Jiřím Peškem získal minulý týden Záslužný kříž od ministra obrany Martina Stropnického.

Z rozkazu ministra obranyPodle ustanovení článku 3
Rozkazu ministra obrany číslo 22/2009 Věstníku Vojenská rezortní vyznamenání a článku 14 písm. a) přílohy 1 k uvedenému rozkazu se dnem 11. listopadu 2015 vyznamenávají za vynikající plnění služebních a pracovních povinností udělením Záslužného kříže ministra obrany České republiky III. stupně:
Jiří PEŠEKJmenovaný byl od listopadu 1952 nasazen u 52. pomocného technického praporu Svatá Dobrotivá, kde pracoval jako stavební dělník. V listopadu 1954 byl přijat na léčení do nemocnice ve Strakonicích a počátkem ledna 1955 byl převezen do Vojenské nemocnice v Českých Budějovicích, odkud byl posledního ledna propuštěn na trvalou dovolenou.

Václav ŠULISTA
Jmenovaný byl jako syn živnostníka od října 1951 nasazen u pomocných technických praporů. Bezprostředně po ukončení základní služby vykonal dvě pravidelná cvičení. Do zálohy byl propuštěn v únoru 1954.