Projekt je zatím podle náměstka primátora Kamila Calty ve stadiu příprav. Až bude hotov, má být projednán 
s občany.