Nejdelší v ČRNa nově plánované železniční trati mezi Nemanicemi a Ševětínem by měly vzniknout dva tunely, oba dvojkolejné. Hosínský o délce 3120 metrů a Chotýčanský o délce 4810 metrů. Ten by se stal nejdelším v České republice. Předpokládané náklady stavby jsou asi 12 miliard korun.

Plánovaná stavba ale budí značnou nevoli u některých obyvatel Dobřejovic. Kousek od posledních stavení má vzniknout vysoký val železničního náspu a na něm ještě protihlukové stěny. Chystá se proto petice, se kterou se místní chystají oslovit například Jihočeský kraj nebo ministerstvo dopravy. „Petice už je připravena. Teď dolaďujeme detaily a chceme začít sbírat podpisy," říká Jan Řičánek, starosta Hosína, pod který Dobřejovice patří.

Starosta Hosína dodává, že se nedávno konalo i setkání s vlastníky dotčených pozemků a dalšími obyvateli Dobřejovic, kvůli jejich informovanosti. „Chceme stavbu alespoň co nejvíce odsunout do strany v rámci koridoru, který je pro ni vymezen," vysvětluje Jan Řičánek. „Jakýkoliv metr dál od Dobřejovic je dobrý," zdůrazňuje hosínský starosta.

„Námitky občanů obce Dobřejovice jsou předmětem stále probíhajícího územního řízení," říká k současnému stavu příprav projektu Marek Illiaš z tiskového oddělení Správy železniční dopravní cesty. Dalším otazníkem je ale i financování stavby.

Tunely čekají na finance

Otázka ekonomické návratnosti zatím mimo jiné brzdí případnou stavbu dvou tunelů, díky kterým by se měla mezi Nemanicemi a Ševětínem narovnat trať na Prahu.

Náklady se nyní předpokládají ve výši 12 miliard korun. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) předpokládala, že by se akce financovala z evropských fondů. Ale nebude to tak jednoduché. „Bohužel otázka nedostatečné ekonomické efektivity není dosud vyřešena a je pravdou, že je to zásadní překážka pro financování stavby z veřejných prostředků, především z fondů EU," říká Marek Illiaš z tiskového oddělení SŽDC. A podle dřívějších vyjádření zástupců SŽDC se akce těžko uskuteční, pokud by se měla platit jen z českých zdrojů. Zatím tedy není jisté, kdo by v budoucnu stavbu hradil.

Projekt má ale i jiný problém. Stavební řízení uvízlo ve fázi územního řízení, jak Deníku potvrdila tisková mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Welzlová. V Českých Budějovicích se totiž věc v současnosti projednává. „Řízení je v současné době přerušeno do 30. září 2016 z důvodu námitek občanů Dobřejovic," uvedla Jitka Welzlová a dodala, že Dobřejovičtí si vyžádali úpravu projektové dokumentace. Konkrétně optické odclonění trasy v okolí Dobřejovic. Z toho vyplývá nutnost dodat nová vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení. „Po územním řízení bude následovat řízení stavební, které povede speciální stavební úřad Drážní úřad Plzeň," dodala Jitka Welzlová. Podle původních předpokladů měla již příští rok stavba začínat. To ale určitě není reálné.

Obchvat ŠevětínaTunely u Ševětína se ale netýkají jen cestujících po železnici. Jestliže pro zákazníky dráhy je otázka narovnání nebo nenarovnání tratě do Prahy záležitostí „jen" zkrácení jízdy v řádu minut, hůře jsou na tom Ševětínští.
S rekonstrukcí železničního koridoru na Prahu bylo spojeno i nové dopravní řešení na severu obce, kde se měl nynější přejezd silnice na Mazelov proměnit v bezpečnější nadjezd a část obchvatu. Pokud se nebude stavět v dohledné době železniční koridor, nezbývá Ševětínským než složitě vyjednávat alespoň nějaké provizorní řešení.