Část obyvatel obce Ločenice na Českobudějovicku sepsala petice a odeslala je na ministerstvo životního prostředí. Protože odmítají rozšíření těžby v nedalekém lomu na písek a štěrkopísek. Nesouhlasné stanovisko na ministerstvo poslalo i zastupitelstvo obce. „Čekáme, co bude,“ říká starosta Ločenic Jaroslav Bína s tím, že nesouhlas se záměrem vyjádřilo třeba i místní myslivecké sdružení nebo spolek Natura.

Momentálně vede ministerstvo životního prostředí tak zvané zjišťovací řízení k záměru Dobývací prostor Ločenice I. Tisková mluvčí ministerstva Lucie Ješátková potvrdila Deníku, že to je prvotní fáze řízení EIA. To posuzuje záměry z hlediska vlivu na životní prostředí. Nakolik může nesouhlas lidí v obci ovlivnit úřední jednání?

Dílčí podklad

„V souladu se zákonem mají petice v řízení posuzování vlivů na životní prostředí informativní charakter,“ uvedla k úřednímu jednání Lucie Ješátková, ale doplnila, že součástí zmiňovaných petic jsou vyjádření, která budou dílčím podkladem pro zpracování dokumentace.

V obci mají obavy z hlučnosti a prašnosti spojenými s provozem lomu. Obávají se i zásahu do krajiny na tak velkém území. Starosta s údivem přijal skutečnost, že lom navštívil v minulých dnech ministr životního prostředí, ale v obci se to dozvěděli až se zpožděním. „Dvacet let to tady řešíme,“ upozorňuje Jaroslav Bína a dodává, že z ministerstva nebyli ani schopni říci, že šéf rezortu přijede, aby mu za deset minut mohli vysvětlit své stanovisko.

Potíže s vltavíny

Ohledně lomu totiž nejde pouze o štěrkopísky. Firma zároveň separuje vltavíny a zastánci těžby ji obhajují s tím, že pokud se vltavíny vytěží průmyslově, odpadnou potíže s nelegálními kopáči. Podle starosty je ale dlouholetá zkušenost obce taková, že kopáči se přesunou jen o kousek dál, ale problém jako takový nezmizí.

Ministr životního prostředí Petr Hladík navštívil Jihočeský kraj v pátek 21. července na pozvání místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR Jana Bartoška a náměstka hejtmana Jihočeského kraje pro oblast životního prostředí Františka Talíře. „Setkání konkrétně k problematice těžby vltavínů inicioval pan náměstek Talíř, který se mu v regionu věnuje. Pokud komunální politici osloví ministra Hladíka s konkrétním problémem, neřeší jej (pokud je to jen možné) z ministerské zasedací kanceláře, ale přímo v terénu,“ uvedla k ministrově návštěvě Lucie Ješátková. Ohledně procesu EIA ale zdůraznila, že je apolitický a ministr životního prostředí do něj nevstupuje.

Dlouhé jednání

Vyjádření obce má ve zjišťovacím řízení podle mluvčí ministerstva stejnou váhu jako ostatní doručená vyjádření. Opět platí, že se stane dílčím podkladem pro zpracování dokumentace EIA. Termín vydání konečného závazného stanoviska ale nelze v tuto chvíli ani odhadnout. „Jak jsme již uvedli, nyní běží zjišťovací řízení. Nejbližším krokem bude vydání závěru zjišťovacího řízení (MŽP), to lze očekávat v průběhu měsíce srpna letošního roku. Tento závěr bude teprve podkladem pro zpracování dokumentace EIA. Ta je prvním krokem v řízení EIA. K dokumentaci bude opět možné zaslat vyjádření, proběhne veřejné projednání, následně zpracování posudku. Teprve pak MŽP vydá závazné stanovisko,“ popsala nadcházející kroky Lucie Ješátková.

V souladu se správním řádem je závazné stanovisko přezkoumatelné v navazujícím řízení, a to na základě případných podaných odvolání. Po ukončení řízení EIA následují povolující řízení Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského - Stanovení dobývacího prostoru a rozhodnutí o povolení hornické činnosti. Pro tato řízení jsou závěry řízení EIA závazné. (win)