Ta se nyní dostala do centra pozornosti, protože podle informace serveru Echo 24 v ní tehdejší student Podhola opisoval pasáže z několika knih, aniž by uváděl, že jde o citace.

Naše redakce má k dispozici samu práci i originální zdroje, z nichž se četné pasáže do práce Petra Podholy dostaly. Porovnávali jsme stránky 
z diplomové práce a původní citace především ze čtyř publikací, z nichž autor diplomky čerpal.

Práce působí jako kompilát z několika zdrojů, na některých místech je sice zdroj uveden správně, na mnoha dalších jsou pozměněna od doslovných pasáží z originálů jen některá slovní spojení, jiné dílčí pasáže jsou identické. Mimochodem jsou v práci 
i přes zřejmé korektury chyby, jichž si nevšiml ani vedoucí práce a vinou toho tak 
v založeném originálu zůstaly.

POROVNALI JSME. Pro lepší představu a porovnání: v levém sloupci je jedna z 94 stran diplomové práce Analýza vývoje konkrétní politické strany České strany sociálně demokratické a v pravém stránka z originální knihy K.Hrubého: Léta mimo domov, z níž autor diplomové práce mimo jiné čerpal. Souvislým rámečkem jsou vyznačeny pasáže, které Petr Podhola cituje doslova, aniž by citát označil, vytečkovaná plocha je označena jako citát správně. Podobně je tomu na většině stranách práce. Je viditelné, že se převážně jedná právě o citáty z originálních zdrojů, a ne o vlastní poznatky studenta Podholy.

Řeklo by se: práce lajdáka, kdyby se jednalo o bezvýznamného studenta. A asi by toto také nikoho nezaujalo, neboť podobných kompilátů se ročně rodí řady.

Ale v tomto případě se jedná o člověka, který je již několik let ve vlivných pozicích nejen na komunální úrovni. Na druhé straně určitě není náhodou, že ke zveřejnění těchto skutečností dochází zhruba měsíc před komunálními volbami. Petr Podhola je totiž na druhém místě kandidátky ČSSD a má velkou šanci, že v práci komunálního politika bude na radnici pokračovat i po volbách.

Chtěli jsme vědět, co tomu náměstek primátora říká. Požádali jsme ho o rozhovor.

Co říkáte na vyjádření, že jste svou diplomovou práci opsal?
Při psaní své diplomové práce jsem používal celou řadu dokumentů a publikací z různých zdrojů. Práci jsem psal  v roce 2007, bylo mi pětadvacet let. Máte pravdu, diplomku jsem lidově řečeno odfláknul. Dnes bych ji takto nenapsal. Je mi to líto.

A vnímáte to jako podvod?
V práci jsem citoval pasáže z různých knih, ale ne vždy jsem toto označil jako citaci. To být nemělo. Pokládám to za chybu.

Kandidujete na volitelném místě v komunálních volbách v Českých Budějovicích. Co si má myslet volič o kandidátovi, který se před sedmi lety takto zachoval?
Volič má v podstatě dvě možnosti. Buď mě bude hodnotit podle nezdařené diplomové práce z roku 2007, nebo na základě mé práce a výsledků čtyřletého fungování na radnici.