Porucha, která je zjednodušeně definována jako porucha pozornosti s impulzivitou a hyperaktivitou, je známá u dětí, ale přechází u 60 procent pacientů až do dospělosti, kdy se však už léčí jen asi pět procent nemocných. „Hlavní problém je, že lékaři tyto pacienty léčí například na úzkostnost, ale to je jen jeden z projevů jejich hlavní nemoci, kterou je syndrom ADHD. Proto je důležitá kvalitní a zevrubná diagnóza a opravdu detailně s pacientem pohovořiti o dětství. Právě diagnostika je metoda, kterou mámev Písku opravdu na špičkové úrovni,“ říká zdejší primář Marian Koranda.

Dodal, že zatímco před rokem tu neměli ani jednoho pacienta s diagnózou ADHD v dospělosti, aktuálně mají šest případů, které tu léčí. „Nemoc, tedy syndrom ADHD, často spojujeme pouze s dětským věkem. Tam se s ní umíme potýkat a správně ji diagnostikovat, u dospělých to tak mnohdy nebylo. Ani odborníci často neví, že nemoc přechází do dospělosti a už vůbec ne, jak nemoc u dospělých diagnostikovat. My se na to snažíme právě i odborníky upozornit,“ říká Koranda. Využívají i kvalitnějšího diagnostického manuálu Americké psychiatrické společnosti, která je světovou špičkou v tomto oboru.

Nejen zahraniční psychiatři se dlouho domnívali, že se ADHD týká pouze dětí. Dospělí, u kterých je diagnostikováno ADHD, trpí pocitem nestálosti, neklidem vnitřního typu, objevují se problémy s organizací času, prokrastinací. Silně se projevuje nepozornost, což může vyústit i ve ztrátu zaměstnání, typická je pro ADHD také vztahová nestálost jako výraz impulzivity. Pacienti častěji způsobují dopravní nehody a úrazy, mají větší sklony ke kriminalitě nebo drogové závislosti.

Primář Marian Koranda v Písku působí téměř rok, předtím byl primářem Dětského a dorostového detoxikačního centra Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, kde léčil ADHD u dětí. Nyní se specializuje i na léčbu ADHD u dospělých.

„Léčba pomocí léků i psychoterapie přináší u nemocných úlevu. Jedná se často o inteligentní lidi, kteří v momentě, kdy si přiznají svou poruchu a léčí se, mohou bez problémů vystudovat vysokou školu a být profesně na výši, v opačném případě mohou být i velice neúspěšní a nešťastní,“ vysvětlil Marian Koranda.

Zajímavostí je i to, že ADHD patří mezi choroby s nejvyšším podílem dědičnosti, v žebříčku chorob či dispozic dědičnosti znaků je těsně pod tělesnou výškou. Možnost, že tuto nemoc zdědíme je mnohonásobně vyšší, než například u schizofrenie. Výskyt se popisuje mezi 3 až 5 procenty školních dětí, chlapci bývají postižení častěji. Dle primáře Korandy se však i zde může jednat o chybný diagnostický úsudek, neboť u dívek nejsou tak viditelné poruchy chování a syndrom ADHD se často schovává za sociální neurózu, úzkostnost či emoční labilitu.