Výrazné množství saharského prachu se bude nad republikou vyskytovat i dnes. „V případě, že klesne blízko k povrchu, může opět docházet k velmi výraznému nárůstu koncentrací částic v ovzduší,“ varuje Český hydrometeorologický ústav, který vydal výstrahu až do odvolání. „Doporučujeme sledovat aktuální koncentrace znečišťujících látek v ovzduší na našem webu a v případě vyšších hodnot přijmout patřičná doporučení, například omezit fyzickou aktivitu ve venkovním prostředí.“ Aktuální koncentrace na webu ČHMÚ můžete sledovat ZDE, patřičná doporučení ZDE.

A co se přesně píše v aktuální výstraze pro území s vyhlášenou smogovou situací? „Upozorňujeme, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace. Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde,“ zní výstraha.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Při překročení informativní prahové hodnoty se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, pro starší lidi a malé děti. „Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého,“ píše ČHMÚ.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.
Naměřené koncentrace znečišťujících látek.Naměřené koncentrace znečišťujících látek v sobotu a v neděli ráno v Prachaticích. Podobná situace je v celém Jihočeském kraji. Zdroj: ČHMÚ