„Zvláštní užívání komunikace bylo stavební firmě povoleno pouze v šířce jednoho metru, tedy v takovém rozsahu, aby se zabraný prostor dal objet v rámci jednoho jízdního pruhu,“ vysvětlil primátor Juraj Thoma. "Tento rozsah záboru byl však neustále porušován. Není proto možné, aby oprava jednoho domu zbrzdila dopravu na jedné z nejdůležitějších městských tepen,“ dodal Thoma nesmlouvavě.

Do „kopice písku“ na Senovážném náměstí se začal pravidelně „obouvat“ náš Deník a kritické články přinesly své kýžené ovoce. Stavební firma, která opravuje jeden z domů, už o odejmutí povolení k záboru komunikace ví.

„Odbor dopravy a silničního hospodářství bude situaci nadále sledovat a jakékoliv porušení doho bude posléze tvrdě pokutovat,“ uzavřel Thoma dopravní problematiku.