Deník na návštěvěZdroj: DeníkV seriálu Deník na návštěvě se tentokrát redakce zastavila v Pištíně. Starosty Pištína Jaroslava Havla jsme se zeptali na letošní rozpočet a investice, ale i na plánované akce. Přinášíme i drobný výčet zajímavostí spojených s obcí. Navštívil ji i první československý prezident nebo rakouský císař.

Jaký objem rozpočtu má letos Pištín?

Schválený rozpočet má příjmy 11 703 080 Kč a výdaje 11 653 080 Kč. Doplnil bych, že v posledních deseti letech se podařilo navýšit majetek obce o více než 300 procent. Nemáme žádný zastavený majetek.

Jaká je letos největší plánovaná investice a už jste nějakou akci dokončili?

Největší plánovanou investicí v letošním roce zůstane pravděpodobně rekonstrukce místní komunikace na okraji Pištína za zhruba 4,5 mil. Kč realizovaná s dotací Jihočeského kraje. V nejbližších dnech by měla být předána do zkušebního provozu. Vysoutěženo máme prodloužení vodovodu do místní části Zálužice přibližně za 8 mil. Kč, ale samotná stavba začne zřejmě až v příštím roce po získání spolufinancování z některého dotačního titulu. V současné době také probíhá rekonstrukce posledních dvou místností na obecním úřadu. Ostatní nemovitosti obce jsme již za posledních 15 let opravili.

Jak se obec vypořádala s informováním občanů při epidemii koronaviru?

Vyzdvihl bych informování občanů z několika zdrojů, takže každý by se měl dozvědět potřebné. Využíváme veřejný rozhlas, písemné informace na vývěskách, rozesílání SMS a e-mailu. Také bych zmínil, že úřad funguje i mimo úřední hodiny a tak si lidé zvykli chodit každý den.

Před několika lety se podařilo Pištínu získat i obecné uznání kvality života v obci…

V soutěži Vesnice Jihočeského kraje jsme v roce 2017 zvítězili. Už předtím jsme získali například Modrou stuhu za společenský život v soutěži Vesnice roku 2012. Vítězství v roce 2017 znamenalo vedle cen pro obec například pro mě osobně pozvání do několika pracovních komisí a výborů, například jsem členem antibyrokratické komise ministerstva zemědělství nebo celostátního vedení Spolku obnovy venkova, kde mohu uplatnit pohled malé obce na projednávanou agendu.

Pištín, ležící zhruba 15 kilometrů od Českých Budějovic, se může pochlubit řadou zajímavostí. Díky své poloze na tradiční trase z Českých Budějovic do Písku a dálkově tedy i do Prahy a Plzně je Pištín spojen významně i s poštovní historií. V budově, kde se dnes nachází hostinec Na Dolánku byla až do roku 1863 pošta a přepřahací stanice pro poštovní dostavníky. Ty ale sloužily v těch dobách i jako jedna z mála možností veřejné dopravy. Vedle pošty se v kočárech vozili i cestující. Další zajímavostí Pištína je třeba zvonička na návsi. Dřevěná část byla zhotovena z lípy, která už před lety neodolala času u vchodu do hřbitova. Aby alespoň zčásti zůstala v obci, je z ní zvonička.

První písemná zmínka o Pištíně (Piechin) pochází z roku 1261, kdy se připomíná zdejší plebán Václav. Z roku 1641 je nejstarší zmínka o farní škole. Pištín patřil do schwarzenberského panství Hluboká nad Vltavou, v letech 1850 až 1976 byl samostatnou obcí, pak byl připojen k městu Zliv. Status obce znovu nabyl 24. listopadu 1990. Dnes pod obecní úřad Pištín patří také Češnovice, Pašice a Zálužice. Pištín v jeho historii navštívily i významné osobnosti. V roce 1833 to byl císař František I. s chotí, v roce 1924 se zde na své cestě do Českých Budějovic zastavil prezident republiky T. G. Masaryk