Krajský soud změnil vyhovující rozsudek první instance ve věci, v níž Správa domů, s. r. o., usiluje u soudu o uložení povinnosti společnosti Fresh CZ, s. r. o., aby vyklidila nebytový prostor, který prý užívá bez právního důvodu poté, kdy jí nájem byl vypovězen.

Okresní soud v Č. Budějovicích v srpnu při druhém projednání věci uzavřel, že druhá výpověď daná nájemci je už platná, se všemi náležitostmi, a uložil společnosti prostory vyklidit. Žalovaný se odvolal.

Krajský soud se pak především zabýval aktivní legitimací Správy domů k podání žaloby o vyklizení prostor v majetku města. Vyšel z toho, že vztah mezi městem a Správou je založen obstaratelskou smlouvou k obstarání záležitostí objednatele (města).

Okresní soud dovodil, že k podání žaloby v této věci je Správa aktivně legitimována jako zmocněnec města k přímému nebo nepřímému zastupování. Krajský soud ale v pátek došel k jinému závěru. Dodatek zmíněné smlouvy podle něj vymezuje tuto obstaratelskou činnost buď k právním jednáním na základě plné moci, nebo k praktickým činnostem. „Podání žaloby rozhodně takovou praktickou činností není,“ řekla v pátek předsedkyně odvolacího senátu.

V úvaze, zda jde tedy o zastupování na plnou moc, soud konstatoval, že Správa má udělenu plnou moc tzv. generální. Ta je pak v dalším bodě specifikována, mj. k zastupování vlastníka před soudy, například k vymáhání jeho finančních nároků. To podle krajského soudu ale nenahrazuje plnou moc k podání žaloby na vyklizení nebytových prostor.

Žalobu na uložení povinnosti vyklidit pizzérii proto krajský soud zamítl.