Do posledního března musí majitelé Pizzerie Fresh vyklidit prostory na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, které měli pronajaté od magistrátu. Městští radní jim dali bez vysvětlení důvodu výpověď a již vybrali pro prostory nového nájemce.

Podle majitelů pizzerie ale stojí za jejich vyhazovem politické a osobní tlaky. Z nich viní nejvyššího úředníka českobudějovického magistrátu, tajemníka Zdeňka Řeřábka, který má v domě nad pizzerií byt.

„Radní byli tajemníkem magistrátu Ing. Zdeňkem Řeřábkem přesvědčeni, že jsem podnikal bez živnostenského oprávnění a tím porušil živnostenský zákon,“ tvrdí jeden z majitelů, Ladislav Vrabel, a jedním dechem dodává, že k žádnému porušení zákona z jejich strany nedošlo a že nenastal žádný důvod pro vypovězení smlouvy z nájmu nebytových prostor.

Hádka v baru?

„Proč jsme dostali výpověď?“ táže se Vrabel a nastiňuje svou verzi začátku konce své pizzerie, kterou vidí v červnovém setkání s tajemníkem v českobudějovickém baru. „Po zhruba šesti usmiřovacích hodinách za společné konzumace alkoholického nápoje mezi námi došlo ke střetu názorů, přičemž tajemník rozhovor ukončil prohlášením, že mě zničí. A to se mu taky povedlo,“ dodal Vrabel.

Zdeněk Řeřábek ale veškerá nařčení Vrabela ostře odmítl. „Nemám s tím nic společného, nerozhoduji o tom. Někdo mě chce poškodit,“ řekl s tím, že na výpovědi pizzerii neměl žádný vliv. „Budu zvažovat podání trestního oznámení na ochranu osobnosti,“ dodal Řeřábek rozhodně.

Vyšší nabídka

Také představitelé radnice odmítají, že by za výpovědí z nájmu stály politické tlaky a osobní zájmy. „O žádných politických tlacích nevím. Město mohlo smlouvu vypovědět bez udání důvodu,“ uvedl náměstek primátora Rudolf Vodička.

„Do výběrového řízení na nájem nebytového prostoru byly podány nabídky, které jsou výrazně výhodnější, než byla současná výše nájemného. Vítězka nabídla tři sta sedmdesát tisíc korun,“ dodal Vodička.

Společnost Fresh CZ platila zhruba třikrát méně.

Budoucí nájemkyně hodlá v prostorách dnes již bývalé pizzerie zřídit nekuřáckou restauraci.