Za komunismu jsme byli v mnoha oborech odtrženi od světa vědy jako takového. Přetrhla se kontinuita, tradice a přirozené vazby typu, že vznikají školy a učitelé mají kolem sebe žáky, kteří s nimi sdílí myšlenky.

„Škola buduje renomé, jméno a v jeho zájmu si chrání i etický rozměr bádání. Ti, kteří jsou součástí té instituce, automaticky přijímají, že se tomu bohatství nemohou zpronevěřit a zároveň by ho dál měli rozvíjet. To samo o sobě už vylučuje šlendrián nebo snahu o podvod. Tím by ten člověk sám sebe devalvoval a odepsal,“ říká Šrajer.

V této souvislosti rád vzpomíná na dobu, kdy studoval v Rakousku, kde tuto skutečnost vnímal. Když tam někdo pracoval na katedře, bylo to pro něho určité vyznamenání, protože prošel sítem. „Byl v pozici, že chceš–li něco znamenat, je v tvém zájmu, abys na sobě tvrdě pracoval,“ pokračuje etik Jindřich Šrajer.

Další věc je, že po revoluci vznikla v Česku spousta vysokých škol úrovně velmi různé. Jen v Budějovicích jsou vedle Jihočeské univerzity další tři soukromé. Zásadně stouplo procento těch, kteří chtějí nebo potřebují titul, což je další z kořenů jejich devalvace.

„Táhneme ten deficit a handicap doby minulé a stále máme malé procento vysokoškolsky vzdělaných lidí. Na druhé straně jsme součástí Evropy a to nás tlačí. To urychluje proces, který by měl být přirozený – věda se nedá uspěchat, musí zrát,“ vysvětluje Šrajer.

Navíc se na zaměstnance kladou nové nároky a na řadě míst se tlačí na to, aby měli titul. Etik dává příklad z oboru sociální práce, který se začal obrovsky rozvíjet až po revoluci, žádá si kvalifikované lidi a ti zde nebyli. Vysoká poptávka tak automaticky vyvolává, že vznikají další a další školy. „Je zřetelné, že největší nárůst je v oblasti soukromého vysokého školství,“ připomíná Jindřich Šrajer.

Mohou si školy udržet kvalitu, když jich je tolik? V tom vidí etik problém a ptá se, jestli se dá vzdělání zaškatulkovat bodovým systémem. „Věda ze své podstaty vždy potřebuje svobodný prostor k bádání, aby byla kvalitní. Ale teď se to hodně honí na čísla, souvisí to také s penězi, kvalita jde dolů a z toho vznikají problémy, že tam mohou být ty švindly,“ popisuje Jindřich Šrajer s tím, že zárodek tkví už na základních školách, kde má žák skoro stoprocentní šanci, že se dostane na střední, poněvadž jich je hodně.

Na velký počet publikací se klade důraz i proto, že body přinášejí školám peníze. Šrajer uznává, že musí existovat nějaká kritéria, ale upozorňuje, že každý takový systém může produkovat nekvalitu.

V zahraničí se divil tomu, že vysoké školy umožňovaly studovat skoro každému a klidně i deset let. Po nějakém čase ale došly k tomu, že je potřeba regulovat. Kvalitu tam ale chránila tradice, že věda má úroveň a pro podvody není místo.

„Všechny školy na kvalitu hrát nemohou, ta by je právě měla roztřídit. Půjdu na školu, která ji má, aby můj titul měl i nějakou společenskou odezvu. Dnes je ohledně titulů enormní tlak a hledá se i ta nejschůdnější cesta, která je vlastní české mentalitě: jak dosáhnout něčeho náročného co nejsnadněji a nejkratší cestou. A to je v nás, zvlášť to vnímají v zahraničí a říkají: to je pro vás typické. Ale kvalita vyžaduje námahu,“ upozorňuje etik.

Co s tím? Regulace problém nevyřeší, kdo bude chtít, vždy si nějakou cestu najde. „A bude to zužovat prostor svobodného bádání. Na druhé straně tradice je běh na dlouhou trať. Fakulta musí hrát hrát na kvalitu. Může to trvat tak deset, dvacet let než se to změní – totalitní režim přerušil kontinuitu a to se dobíhá těžko,“ uzavírá Šrajer.