K debatě jsou přizváni odborníci z různých oborů. „Hlavním cílem naší diskuse je podnítit dialog mezi odborníky a veřejností ohledně otázek týkajících se vědy a její role ve společnosti. Diskutovat budeme o aktuálních výzvách, jimž jako společnost čelíme v každodenním životě. Panelisté budou mít možnost sdílet své znalosti a zkušenosti týkající se komunikace environmentálních hrozeb, ochrany biodiverzity a opatření ke zmírnění klimatických změn,“ říká o plánované diskusi prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc., vedoucí Katedry biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Porozumět planetě

Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích není lhostejná udržitelná budoucnost naší planety a společenská odpovědnost je pro ni jednou z priorit. Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity se proto rozhodla uspořádat uvedenou panelovou diskusi s názvem „Věda pro společnost“. Akce se koná v kulturním centru Riegrova 51 v jihočeské metropoli.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se zavázala k podpoře vědeckého výzkumu a vzdělání, jež přispívají k lepšímu porozumění naší planetě a k ochraně životního prostředí. Diskuse "Věda pro společnost" je způsobem, jak více zapojit společnost do těchto důležitých otázek a nabídnout platformu pro vzájemný dialog mezi odborníky a veřejností.

Panelová diskuse je také jednou z prvních aktivit, kterou Jihočeská univerzita realizuje ve spolupráci s Českými Budějovicemi 2028 – Evropským hlavní městem kultury. „Koncept (PERMA)KULTURY, se kterým České Budějovice titul EHMK získaly, v sobě spojuje environmentální, sociální a ekonomickou udržitelnost s kreativitou. Je tedy skvělým nástrojem pro dlouhodobě udržitelný rozvoj města skrze umělecké a kulturní projekty. Pro jeho realizaci je pro nás klíčové partnerství s Jihočeskou univerzitou, ale také například s Biologickým centrem AV ČR. Díky těmto institucím vytváří EHMK prostor pro oboustranně přínosnou mezioborovou spolupráci. Právě o tom, jaký přínos může mít spojení vědy a umění, bude mluvit v rámci panelové debaty Klára Peloušková, vedoucí mezioborové umělecko-výzkumné platformy Planeta B na pražské UMPRUM,“ uvádí kreativní ředitelka České Budějovice 2028 Anna Hořejší, která bude debatu také moderovat spolu s prof. Jaroslavem Vrbou, vedoucím Katedry biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Rekonstrukce mostu v Týně nad Vltavou.
V Týně nad Vltavou poskládali nad řeku nosníky z oceli

Panelová diskuse se uskuteční ve čtvrtek 26. října 2023 od 18 hodin v Centru Riegrova 51 v Českých Budějovicích.

Pozvaní panelisté:

Lukáš Čížek, je absolventem Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pracuje v Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR, v. v. i., jako vedoucí laboratoře ekologie lesa a oddělení biodiverzity a ochrany přírody. Je entomologem a ekologem zaměřeným na ochranu přírodní rozmanitosti, její praktické rozměry a podoby, a to především v lesích.

Michal Hořejší, je absolventem oboru český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se kritickou analýzou diskurzu, především s ohledem na distribuci významů jakožto prostředku nabývání a udržování moci. V roce 2022 publikoval knihu Politika lesa, debata o Národním parku Šumava v letech 1991–2010, v níž se věnuje regionálním tématům z oblasti životního prostředí a jejich odrazu v politice.

Ladislav Miko, je půdní biolog a ekolog, specialista na půdní roztoče i na ekologii obnovy ekosystémů. Environmentální politiku ovlivňoval a spoluvytvářel z nejrůznějších pohledů – jako vědec a pracovník AV ČR, jako inspektor ČIŽP, ale také jako ministr a náměstek MŽP i jako vysoce postavený úředník reprezentující Česko v Evropské komisi.

Klára Peloušková působí na Katedře teorie dějin a umění na UMPRUM v Praze, kde přednáší teorii designu a vede mezioborovou umělecko-výzkumnou platformu Planeta B. Ve svém výzkumu se zabývá možnostmi uplatnění designérské praxe v kontextu strategického plánování v době klimatické změny.

Halloweenské dýně. Ilustrační foto.
V MHD v Budějovicích startuje lov na dýně. Zapojte se také

Tereza Snopková, je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2020 je členkou týmu Centra pro klimatické právo a udržitelnost v Ústavu státu a práva AV ČR.

Radim Tolasz, pracuje od roku 1986 v Českém hydrometeorologickém ústavu jako klimatolog, v letech 2003–2011 jako náměstek ředitele. Je expertem Světové meteorologické organizace (WMO) pro klimatologické databáze a výměnu dat o klimatu.

Kristina Zindulková, je analytička klimatického týmu v Asociaci pro mezinárodní otázky. Zabývá se otázkou, jak dekarbonizovat českou ekonomiku, a přitom zamezit negativním sociálním dopadům, ať už v uhelných regionech nebo domácnostech zranitelných energetickou chudobou. V rámci studia ekologické ekonomie zkoumá vztah mezi ekonomií a udržitelností.