Mezi Třebotovicemi a Dobrou Vodou protéká Dobrovodský potok romantickým údolím zvaným České Švýcarsko. Historik Václav Vondra používal název Dobrovodské Švýcarsko, obec Dobrá Voda nazývá údolí Nové Švýcarsko a obyvatelé z okolí lidově Švajc a Švajcy. Ulice, která do údolí vede z Dobré Vody se oficiálně jmenuje Na Švajce. Švýcarsko proto, že údolí je hluboké, jsou v něm skaliska, vodní plochy a původně roubené objekty. Snad se na přelomu 19. a 20. století údolí Švýcarským údolím vzdáleně podobalo.

Pravý břeh Dobrovodského potoka v Českém Švýcarsku včetně vodní nádrže v centru údolí leží na katastru Třebotovic, které jsou součástí města Českých Budějovic. Levý břeh patří obci Dobrá Voda. V letech 1952 až 1990 patřila celá Dobrá Voda k městu. Hranice katastrů mají z hlediska údolí nelogický průběh. Hotel České Švýcarsko na levém břehu u přehrady stál totiž na katastru obce Srubec.

O významu Českého Švýcarska a divadla o kapacitě 4000 míst k sezení vypovídá pozvánka uveřejněná v novinách Republikán ze dne 1. 9. 1919: „Dne 7. září o 4. hodině odpolední v obrovském přírodním divadle v Dobré Vodě u Českých Budějovic v údolí Českého Švýcarska pořádá posádka českobudějovická velké vojenské cvičení, upravené v boj na šachovnici. Veškeré druhy zbraní v činnosti. Několik vojenských letadel v boji ve vzduchu. Jízda a pěchota v útoku. Dělostřelectvo v boji. Pronásledování jízdní hlídky nepřátelskou hlídkou a letadlem. Uctění padlých. Koncert. O občerstvení a pohodlí všestranně postaráno (4000 míst k sezení).

Dne 8. září o 3. hodině se pořádá odpolední zahradní slavnost s koncertem, veřejným cvičením a skvělým programem. K slavnosti očekává se vynikající návštěva z Prahy. P. p. hoteliéři se ve vlastním zájmu zajisté na četnou návštěvu z okolních míst náležitě připraví. Vstupenky lze obdržeti ve všech knihkupectvích, kavárnách a hotelích, též na nádraží.“

Hotel, spíše to byl ubytovací hostinec, České Švýcarsko byl postaven po roce 1906 ve stylu romantické secese. Úředně byl pro hotel schválen název „České Švýcarsko“ v roce 1938. Restaurační a ubytovací činnost byly zrušeny v roce 1953, ale objekt s věžičkou pořád stál a byl obydlený. V roce 1988 koupilo dům JZD se záměrem rekonstruovat na rekreační objekt, ale v roce 1990 byl hotel České Švýcarsko překvapivě zbořen. Zcela zlikvidován, poněvadž po něm nezbylo nic. Vůbec tam není nic. Jen malá vodní nádrž se zarostlými, i když malebnými, břehy.
Město mělo v 70. letech 20. století s Českým Švýcarskem velké plány. Dne 15. 2. 1971 se na útvaru hlavního architekta MěNV sešli zástupci architektů, ONV a projektové organizace DRUPOS k projednání záměru vyřešení rekreačních oblastí a zájmových území města. Pro 1. etapu byly určeny hlavní cíle, kterým bylo mimo jiné řešení prostoru Českého Švýcarska za Dobou Vodou.

Počítalo se s obnovením restaurační činnosti v bývalém hotelu, koupalištěm v nádrži a co bylo nejzajímavější a atraktivní – umístění zoologické zahrady do Českého Švýcarska podle požadavku odboru školství kultury ONV a MěNV. Zoologická zahrada byla také schválena aktivem památkové péče a ochrany přírody ONV. Ale zasáhly politické orgány, že městu musí stačit zoo na Hluboké.

V roce 1920 postavilo Jihočeské národní divadlo na opačné straně údolí, než stál hotel České Švýcarsko, divadlo v přírodě. Prvním představením byla hra U bílého koníčka. V roce 1950 se konala v Českém Švýcarsku krajská dožínková slavnost. Po zrušení hotelu a restaurace v roce 1953 oživovali údolí atleti přespolním během Českým Švýcarskem. Zúčastnil se také Emil Zátopek.

Jan Schinko