Na jednání, které se uskutečnilo v pátek 11. června si vyměnili zkušenosti v komunikaci se státními úřady a názory na další postup. Diskutován byl také návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Návrh tohoto zákona podle sekretáře platformy Edvarda Sequense nenaplňuje očekávání samospráv a veřejnosti z lokalit ohrožených výběrem úložiště. "I nadále nebude zajištěno respektování zájmů obcí a jejích občanů, jak je požaduje atomový zákon. Rovněž bude pokračovat ignorování požadavku evropské směrnice Rady 2011/70/EURATOM, aby se veřejnost mohla účinně účastnit rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem," míní Sequens.

Ilustrační foto.
Milion nechceme! Hry ministra nás nebaví, proti úložišti se budeme bránit

Veřejnost jen jako tichý pozorovatel

I jediná změna k lepšímu, díky níž se obce nově mají stát účastníky řízení o stanovení chráněných území pro zvláštní zásah do zemské kůry (tedy ve dvou lokalitách po jejich výběru po roce 2030), je dle jeho slov v návrhu degradována jejich postavením do role „vedlejšího účastníka“. "Ten by se ani nemohl odvolat vůči rozhodnutí. Návrh také zcela opomíjí zapojení veřejnosti a dělá z občanů obcí prakticky pouhé statisty při povolovacích řízeních," podotkl sekretář platformy.

Skutečně efektivní může být zapojení obcí jen tehdy, pokud samosprávy či veřejnost mohou ovlivnit, zda v dané lokalitě vůbec bude proces pokračovat. "To lze zajistit jedině uložením povinnosti Správy úložišť (SÚRAO) vyžádat si před zahájením konkrétního řízení souhlas dotčených obcí," uvedl Sequens.

Dny proti úložišti na Jistebnicku a Jindřichohradecku v předchozích letech.
Jaderné úložiště nebude na Jistebnicku ani Hradecku, ve hře je teď jen Janoch

Planý slib

Vzhledem k tomu, že zákon je předkládán až v samém závěru funkčního období vlády, neprojde již do voleb Parlamentem. "Ze strany ministra Havlíčka tak jde jen o gesto, nikoliv však naplnění příslibu, který dal na setkání se starosty v červenci před dvěma lety," míní členové platformy.

Nový mluvčí

Členové Platformy proti hlubinnému úložišti na další šestiměsíční období od 1. července zvolili jako svého mluvčího Antonína Sekničku, místostarostu obec Cejle z lokality (Čertův) Hrádek, která leží v kraji Vysočina.

Dosavadní mluvčí platformy Petr Klásek, starosta obce Chanovice v Plzeňském kraji zmínil, že obce byly postaveny před drsné rozhodnutí o vybudování úložiště vyhořelého jaderného paliva a ostatních radioaktivních odpadů na svých územích státními orgány před 18 roky. "Po celou tu dobu stále usilujeme o rovnoprávné postavení obcí v celém procesu. Pracovníci státních institucí, především MPO a SÚRAO, nebrali na nás lidi žijící v místě nikdy žádné ohledy," upozornil Klásek.

Den proti úložišti si letos kvůli pandemii koronaviru nemohl konat.
Pro úložiště zúží výběr lokalit na čtyři

Zákon stanovující pravidla celého procesu a zároveň jasně definující a hájící práva obcí a místních lidí není přijat. "Konání ministra Havlíčka a ředitele Prachaře jsou k našim lidem přehlíživá," sdělil svůj názor.

Platforma proti hlubinnému úložišti sdružuje 51 členů (35 obcí a měst a 16 spolků) za účelem prosazení změny v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady, který se nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. Platforma dále prosazuje, aby rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno předchozím souhlasem dotčených obcí.