V soutěži Vesnice roku 2012 má Českobudějovicko pět přihlášených obcí. Kromě Plavu, který dnes představujeme, se účastní i Chrášťany, Pištín, Zvíkov a Vrábče. Starosta Plavu Jaroslav Hlach považuje za jednu z předností vesnice dobrou spolupráci spolků a obecního úřadu.

Shodou okolností si letos v Plavu také připomínají několik výročí. „Hasiči v letošním roce slaví 130 let od založení," zmiňuje starosta Jaroslav Hlach první z výročí. Dobrovolní hasiči, kteří jsou nejstarším plavským spolkem, měli v květnu slavnostní schůzi, kde oceňovali zasloužilé členy a navazovala pak obvodová soutěž. Výročí slaví i hokejbalový klub, který existuje 15 let. Dalším tradičním spolkem jsou myslivci, působící ve sdružení Malše Roudné. Nedávný dětský den pak ukázal, jak spolupráce spolků a obecního úřadu vypadá. Myslivci poskytli zázemí, hasiči dodali mladší členy jako pořadatele na stanoviště a ceny pak zajistila obec. Kvůli soutěži Vesnice roku 2012 se ale zvláštní přípravy nekonají. „Pracujeme pořád stejně," říká Hlach. A jak vidí Plavští vyhlídky na úspěch v soutěži vesnic? „Myslím si, že šanci máme," říká velitel SDH Plav Jiří Novotný a poukazuje na přátelskou atmosféru v obci. „Možná trošku větší, protože máme i krásnou přírodu," doplnil k nadějím v soutěži Novotný. Podle Michaela Fiksy z Plavu je výhodou pro soutěž i sám starosta. „Je to starousedlík, opravdu se stará a je vidět, že má k obci vztah," zdůraznil Michael Fiksa.

Pověst z nejstarší historie hovoří o třech bratřích

Podle pověsti, která se odedávna udržovala mezi lidmi v obci, připlavili se kdysi do míst, kde Plav stojí, tři bratři. Ti si zde postavili příbytky, a tak dali základ pozdější vesnici. Svému domovu dali jméno Plavo proto, že se sem připlavili. První písemná zmínka o obci pochází ze 4. června 1262. V testamentu tehdy daroval Vok z Rožmberka klášteru ve Vyšším Brodě vesnice Plavo a Novou Ves a vedle toho také stříbrné postroje i s koněm.

Jméno Plavo si obec držela až do 20. století. V roce 1924, v souvislosti s dělením obcí Plav, Heřmaň a Vidov, došlo ke změně názvu a podle výnosu státní statistické kanceláře se potom obec nejmenovala Plavo, nýbrž Plav. V nejnovější historii obec velmi utrpěla za povodní v roce 2002, kdy byla zaplavena všechna níže položená stavení, a práce na obnově trvaly několik let. K letošnímu výročí 750 let od první písemné zmínky o Plavu se chystá také malá knížečka o historii obce. „Byly by tam nejzákladnější věci z historie i ze současnosti," říká místostarostka Oldřiška Ribolová, která postupně už osm let shromažďuje různé podklady a letos se podle ní naskýtá šance vydat malou publikaci, jako mají jiné obce.

Klid seniorů v bývalé škole střeží keramický učenec

Jedenáct malých bytů nabízí bývalá škola stojící na kopci nad Plavem, která dnes slouží jako domov seniorů. Klienti se scházejí ve společenské místnosti, chodí na vycházky do okolí nebo využívají upravený parčík v sousedství budovy. V malé nice v severní zdi na vše dohlíží keramická socha učence. První obyvatelkou se stala Růžena Rytířová, která pochází z nedalekých Doudleb, ale do domova se přistěhovala z Volar. „Přišla jsem sem 1. prosince 2010, čtrnáct dnů jsem tu byla úplně sama," vzpomíná Růžena Rytířová a zdůrazňuje, jak je v bývalé škole spokojená. Pouhé čtyři měsíce tu naopak bydlí Karla Bočková, která se přistěhovala z Budějovic. „Je to tady výborné. Chodíme často i na vycházky. Naposledy jsme byli u Janíčka," říká Karla Bočková o vycházce k soše svatého Jana nad Malší nedaleko obce a připojuje, že dnešní „žáci" někdejší školy pečují také o zahradu. „Nasadíme si bylinky a potom je ošetřujeme," vysvětluje seniorka. „Všichni se o to staráme," doplňuje k zahradě Marie Nováková. „Je tu pohoda, radost a klid," vyzdvihuje dobrou atmosféru Zdena Hourová.

Nejstarším „Plavákem" v domě je Jaroslav Vlček. „Bydlím v Plavu od svých 33 let, kdy jsem se sem přiženil z východních Čech z Nového Města nad Metují, z kraje Jiráskova a Boženy Němcové," říká Jaroslav Vlček, který je dosud členem hasičského sboru a byl také jednatelem hasičů a kronikářem obce. „Zakotvil jsem tady," konstatoval Jaroslav Vlček.

Sochu vytvořil se synovcem

Ve výklenku severní zdi bývalé školy v Plavu se nachází keramická socha učence. „Vytvořil jsem ji spolu se synovcem, keramikem," říká k postavě, která snoubí rysy učence i poutníka, Jan Pražák, který v domě také bydlí. Obci daroval i obrázky starých Budějovic, které jsou nyní rozvěšené po chodbách. Na zdi je přidělával sám. „Nemám co dělat a jsem zvyklý pracovat," dodává s úsměvem Jan Pražák.

Slaměná koleda

Slaměná koleda se v Plavu objevila jako obnovená tradice zhruba před třiceti lety. Zpočátku v ní chodili jen ženatí, teď už je to podle současného rychtáře Petra Kopice s poměrem ženatí, svobodní možná půl na půl. Petr Kopic vede koledu po svém otci od roku 1997. „Přibíráme i mladé kluky, aby byli pokračovatelé," říká ke složení koledníků a dodává, že obejít Plav dá sice zabrat, ale za jeden den se to dá stihnout.