Schwarzenberský plavební kanál v době své největší slávy pomáhal k zásobování Vídně dřevem ze Šumavy a před válkou kanál patřil mezi největší chlouby schwarzenberského panství. Během sta let „zlatých časů“ plavení dřeva v letech 1793 – 1892 bylo ze Šumavy do Vídně dopraveno téměř 8 milionů krychlových metrů palivového dřeva.

V době komunismu se plavební kanál, jehož ikonický horní portál se nachází na katastru obce Nová Pec u Jeleních Vrchů, neudržoval a v mnoha místech byl zanesen nebo zcela zničen.

O jeho záchranu se do roku 1989 snažili místní obyvatelé a lesníci. Na jejich snahu pak v roce 1995 navázaly Lesy ČR a studenti České zemědělské univerzity v Praze. Nyní je zcela opraveno 15 kilometrů jeho původní trasy.

První ukázka plavení dřeva na Jeleních Vrších
Víte, jak se na Schwarzenberském plavebním kanálu plavilo dřevo? Podívejte se

Slávu plavebního kanálu připomíná tradiční plavení dřeva, které se součástí Setkání s tradici na Schwarzenberské plavebním kanálu. To už čtyřiadvacet let organizuje folklórní sdružení Libín-S, jehož je předsedou Hynek Hladík. Ten je zároveň plavebním ředitelem. Ukázky plavení dřeva a vystoupení Libínu-S jsou k vidění zhruba pětkrát do roka na několika místech kanálu a vždy se těší obrovské návštěvnosti zvědavců, kteří si mohou sami tradiční šumavskou práci vyzkoušet.

Příští takové setkání se koná v sobotu 4. září u bavorských hranic. Spolu s ukázkou plavení čeká návštěvníky také vzpomínání na stavitele plavebního kanálu Josefa Rosenauera. Ukončení letošní plavební sezony s folklorem a muzikou je 18. září u Ježové.