Z řady uzavírek a dalších dopravních omezení na Českobudějovicku finišuje velká rekonstrukce Plavské ulice mezi Českými Budějovicemi a Novým Roudným. V úterý 1. prosince se v osm hodin uskuteční slavnostní zahájení provozu na vylepšené silnici i nově zřízené cyklostezce, která vede podél komunikace.

Jihočeský kraj dá na rekonstrukci zhruba 50 milionů korun. Podle hejtmana Martina Kuby je rekonstrukce Plavské příkladem důležité dopravní stavby, která přesahuje mezi dvěma volebními obdobími. Zahájena byla v květnu ještě za minulé krajské politické reprezentace. "Vždy jsem poukazoval na to, aby se na investicích pracovalo racionálně, aby na nich byla politická shoda. Jsem rád, že je Plavská dokončena. Chceme se i v budoucnu věnovat dopravním investicím s maximálním úsilím," zdůraznil Martin Kuba a ocenil i spolupráci s Českými Budějovicemi.

Rekonstrukci frekventované komunikace zaplatí kraj, v režii města je cyklostezka, chodníky, veřejné osvětlení i zastávka MHD v ulici V. Nováka. Jde o úsek mezi Roudným a Jaselskou ulicí, který slouží k příjezdu obyvatel z Roudného, Vidova nebo třeba z Římova do Budějovic. "Cyklisté se této trase právem vyhýbali, protože silnice byla poměrně úzká. Nově ale bude mít sedm a půl metru,“ uvedl k silnici primátor Jiří Svoboda a dodal, že cyklisté dostanou zvlášť stezku vedle silnice. Cyklostezka povede od Roudného k hranici pozemku jiného vlastníka. „V tomto místě se zúží a dál bude pokračovat jako bezpečnostní pruh podél Plavské,“ dodává k investice za více než 10 milionů náměstek primátora Petr Holický

Autobusová doprava se zde obnoví o den později. „Od středy 2. prosince počínaje prvním ranním spojem se vrací provoz autobusové linky č. 10 do své původní trasy,“ uvedl náměstek primátora Viktor Lavička.

Z dalších omezení, která trvají nebo nově začnou musejí řidiči na Českobudějovicku počítat s tím, že pokračující výstavba dálnice D3 částečně uzavře pozemní komunikace na jihovýchodě jihočeské metropole. Konkrétně se jedná o ulice Hodějovická, Vidovská a Novohradská pro realizaci úseku D3 Úsilné – Hodějovice. Zároveň dojde i k lokální opravě vozovek. Aktuálně to bude v termínu 1. 12. – 9. 12. 2020.

Z důvodu opravy asi třiceti metrů chodníku je stále v Českých Budějovicích částečně uzavřena Pražská třída. Konkrétně pravý jízdní pruh mezi ulicemi Puklicova a Nerudova a přechod pro chodce naproti prodejnímu stánku s občerstvením. Řidiči ale mohou místem projíždět po sousedním jízdním pruhu. Práce začaly 9. listopadu a potrvají do 11. prosince 2020.

V širším centru Českých Budějovic pracovníci Povodí Vltavy, s. p. budou provádět údržbu břehových porostů vodního toku Mlýnská stoka v ulici Vrchlického nábřeží v úseku U Tří lvů – Mánesova. Akce se bude mít dvě etapy. První od 7.12. do 9.12. a druhá od 10.12. do 11.12. Na místě budou osazeny dopravní značky zákaz zastavení. Odbor dopravy a silničního hospodářství stanovuje z těchto důvodů přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci v ulici Vrchlického nábřeží. Vše ale bude záležet na počasí, které může celou akci zdržet i její termín změnit.

Uzavřena je aktuálně například také část Zeyerovy ulice v Havlíčkově kolonii.