Od prvního ranního spoje se ve středu 2. prosince 2020 vrátily autobusy MHD na rekonstruovanou Plavskou silnici v Českých Budějovicích. Provoz byl na ní slavnostně zahájen v úterý k polednímu.

Hlavním přínosem nové podoby komunikace je větší bezpečí. Pro cyklisty byla jízda po Plavské vyloženým hazardem, pěší se sem skoro nemohli odvážit a raději chodili nedalekou pěšinou podél Malše a větší vozidla se navzájem vyhýbala jen stěží. Teď byla komunikace rozšířena na sedm a půl metru a pro pěší a cyklisty vznikla vedle silnice samostatná cyklostezka.

Sobotní ráno v Českých Budějovicích nabídlo za šera pohled na osvětlenou přístavbu Jihočeské vědecké knihovny v Lidické třídě i na adventní výzdobu v ulicích města.
Přístavba knihovny v Budějovicích svítila do noci, výzdoba také

Na procházky se psem po cyklostezce se těší třeba Hana Täumerová, bydlící nedaleko. Líčí, jak dosavadní procházky podél řeky byly jen nouzovou variantou. U řeky jezdili i cyklisté a s pěšími se navzájem pletli na úzké cestičce. Hana Täumerová oceňuje i světla nad přechodem u prvních domů na okraji Budějovic. "Je dobře, že je v silnici nedaleko přechodu ostrůvek. Alespoň tam auta trošku zpomalí," dodává Hana Täumerová.

Kompletní rekonstrukce frekventované komunikace v úseku od ulice Jaselská po Nové Roudné byla dokončena v předstihu. Byla to společná investice Jihočeského kraje a města České Budějovice.

Sobotní ráno v Českých Budějovicích nabídlo za šera pohled na osvětlenou přístavbu Jihočeské vědecké knihovny v Lidické třídě i na adventní výzdobu v ulicích města.
Přístavba knihovny v Budějovicích svítila do noci, výzdoba také

Hejtman Martin Kuba při slavnostním zahájení provozu poznamenal, že v Jihočeském kraji se bohužel málo "střihají pásky" a považuje to za velkou škodu. "Nejde o to, jestli budeme pásku střihat my, nebo někdo jiný, jde o to, aby pásek bylo víc," zdůraznil Martin Kuba. Rekonstrukce Plavské silnice je totiž příkladem dopravní akce, která začala v květnu ještě za minulého vedení kraje.

„V jižních Čechách se málo stříhají pásky u dopravních staveb, a to je velká škoda. Chci být hejtmanem, který vede kraj tak, aby se pásek stříhalo mnohem a mnohem víc. S panem náměstkem Krákem, a se všemi z vedení kraje, pro to uděláme maximum. Dopravu považuji za jeden ze zásadních problémů v jižních Čechách a myslím, že to Jihočeši vnímají stejně,“ řekl Martin Kuba a poděkoval zástupcům města České Budějovice za příkladnou spolupráci.

Teplárna České Budějovice.
Teplo v Českých Budějovicích nepatrně zdraží

Primátor Jiří Svoboda připomněl, že původní termín dokončení byl 18. prosince, ale podařilo se jej zkrátit o více než dva týdny. "Jsem rád, že spolupráce mezi městem a krajem funguje," poznamenal Jiří Svoboda a připojil, že město hradilo výstavbu osvětlené cyklostezky, chodníků, veřejného osvětlení i zastávek MHD v ulici V. Nováka, celkem práce za více než 10 milionů korun.

Vedoucí provozní jednotky firmy STRABAG a.s. Lukáš Babka za zhotovitele poděkoval při slavnostním otevření komunikace svým kolegům za zkrácení termínu a vyzdvihl, že je to hlavně jejich zásluha.

Po dobu výstavby byla veškerá doprava svedena na objízdné trasy, což negativně ovlivnilo hustotu provozu v ulicích Rožnova a na Lidické. Podle náměstka primátora Viktora Lavičky by si nyní měli obyvatelé Rožnova od "objížďkové" zátěže oddechnout. "Nyní se už dopravní situace výrazně zlepší,“ dodává primátor Jiří Svoboda.

Cyklostezka podél Plavské bohužel vede u prvních domů na Plavské jen bezpečnostním pruhem vedle silnice. Podle náměstka primátora Petra Holického totiž nebylo zatím možné získat potřebné pozemky. Ty patří státu a město muselo čekat na výsledek probíhajících soudních sporů. Teď se bude radnice snažit nezbytné pozemky získat a napojit cyklostezku směrem k Malši na stezku, která vede od Malého jezu. Současná cyklostezka má 880 metrů a dalších 120 metrů má bezpečnostní pruh.

Otevření nových garáží českobudějovických hasičů.
Profesionální hasiči v Budějovicích slavnostně otevřeli nové garáže

Rekonstrukce samotné silnice vyšla kraj na 33 milionů korun. Je to výrazně méně, než původně předpokládaná cena 50 milionů, kterou se podařilo snížit ve výběrovém řízení.

Autobusy se vrátí na Plavskou ve středu 2. prosince. "Počínaje prvním ranním spojem se vrací provoz autobusové linky č. 10 do své původní trasy,“ řekl Viktor Lavička.

Jižní tangenta

Velkou dopravní stavbou, kterou chystá Jihočeský kraj u Č. Budějovic, je také Jižní tangenta, jež spojí silnici I/3 a dálnici a povede od Včelné k Roudnému. Kraj nyní posuzuje šest nabídek, smlouvy na realizaci by se mohly podepsat v lednu 2021.

Důvodem rekonstrukce Plavské, za kterou kraj zaplatil téměř 33 milionů korun, byl nevyhovující stav úzké silnice. Původní úsek byl úzký, krajnice se propadaly. Za posledních několik let tady došlo k mnoha nehodám a dvě z nich měly tragické následky. „Všichni, kdo tady jezdili ví, že to byla hrůzostrašná komunikace. Tím, že jsme ji zrekonstruovali, se cesta do Roudného stala hlavně bezpečnější. A o to nám všem šlo. Nový úsek bude pro řidiče velkým přínosem,“ řekl krajský radní pro oblast dopravy Antonín Krák.

V polích mezi Včelnou a Roudným chce Jihočeský kraj stavět jižní tangentu, která spojí silnici I/3 a budoucí D3 u Roudného. Na snímku severní okraj Včelné.
Silnice od Včelné k Roudnému i D4 k Písku čekají na finanční nabídky

Celková délka opravovaného úseku je 1 150 m. Extravilánový úsek o délce 850 m byl částečně narovnán a vede místy v nové trase. Silnice ovšem vykazovala významné bezpečnostní závady také v zastavěné části, která nebyla přizpůsobena pro chodce a cyklisty včetně špatných rozhledových poměrů. Z těchto důvodů byly nově postaveny dělící ostrůvky, které mají sloužit jako opatření pro regulaci rychlosti při vjezdu do míst, kde bude snížená rychlost na 50 km/hod.

Muselo také dojít k vykácení stávajících stromů, které vadily v rozhledu a zároveň byly dle dendrologického posudku na pokraji své životnosti, na místo toho bylo vysázeno za cyklostezkou nové stromořadí. Důležitým prvkem stavby bylo také zvýšení zabezpečení přechodu pro chodce.

Rekonstruovaná podoba Plavské ulice v Českých Budějovicích. Slavnostně byla uvedena do provozu 1. prosince 2020. Jde o společnou investici města a kraje.
Plavská otevřela, do Roudného už se nemusí oklikou, cyklisté dostali stezku

V příštím roce by měla být realizována 2. etapa, v jejímž rámci dojde k rozšíření zbývající části úzkého místa (285 m), doplnění nového místa pro přecházení, přestavbě autobusových zastávek a úpravám křižovatek. Úsek silnice, který nebude rozšiřován, bude opraven. Město České Budějovice provede v rámci 2. etapy také obnovu sítí a úpravy stávajících parkovišť a chodníků.