Jde o největší výsuvné zařízení na světě. „Jeho ruka může vyzvednout zasahující personál až do 112 metrů. To je dvakrát výš než na vrchol pasovského dómu.“

Finský majitel nechal plošinu v Pasově namontovat na přestavěný transportér mercedes. „Čtyřosý Actros-truck byl opatřen třemi dalšími osami, aby zařízení o celkové váze 77 tun mohlo být dopravováno na místa zásahů,“ vysvětluje list. Transportér má výkon 600 koní a může plošinu donést jak k záchranám lidí ve výškách, tak například k údržbě lopatek větrných elektráren. Komu chtějí Finové přestavený „skylift“ v ceně 1,3 milionu eur prodat, se neví. Pravděpodobně prý hasičům, protože vozidlo je vybaveno i vysokotlakou vodní pumpou. Z plošiny o nosnosti 500 kg pak by hasiči mohli zasahovat proti ohni shora. Manipulační náklon ramena je 32 metrů. Do plné délky se zařízení vysune do patnácti minut.

Jak prý na korupci

Žádný korupční případ se na pasovské radnici dosud neobjevil, ale rok trvající „tajná“ vnitřní kontrola odhalila některé nedostatky v prevenci tohoto jevu, napsal pasovský deník PNP. „Kontrolor Peter Sagasser například upozornil, že na radnici nedochází k žádné rotaci funkcí, což je odůvodňováno hrozící ztrátou kompetentnosti a zkušeností. Sagasser ale zastává názor, že pak by se měla měnit alespoň v rámci oddělení příslušnost úředníků k místním částem či k jednotlivým ‚písmenům‘ jmenovitých občanských agend,“ napsala PNP. Požadoval vypracování detailního řádu k tématu dárků a sponzoringu. Město také neprovádí prověrku spolehlivosti uchazečů o služební posty ohrožené korupcí. Kontrola se dotkla i sponzoringu. Uvedla příklad, kdy se firma podílela na nákladech uspořádání koncertu pro veřejnost v radničním nádvoří a za to si tam směla vyvěsit reklamní transparent. „Jenže o čtyři týdny později radnice udělila z volné ruky této frmě zakázku,“ uvádí PNP. „Což podle kontroly může být, nicméně trošku to prý ‚smrdí’…“

Proto nyní starosta Jürgen Dupper vydal i přesnější úpravu sponzoringu radnice. Jde–li o částku vyšší než 10 000 eur, musí s ním vyslovit souhlas starosta osobně. Nepřípustné má být ujednání o tom, že město odebere jen od tohoto sponzora nějaké zboží nebo služby nebo k jejich přijetí ovlivní jiné subjekty. „A úřednictvo nesmí samo sebe nechat podporovat například při radničních oslavách, výletech či zápůjčkách kávovarů nebo ledniček pro kanceláře,“ pokračuje deník. Peníze podle starostova výnosu nesmí zaměstnanec nikdy přijmout, ani kdyby šlo o o pár eur do společné kasičky „na kávu“.

Zdrženlivost doporučuje směrnice v případech, je–li pracovník radnice pozván na termín s obědem. „Ten musí být obvyklý a přiměřený, a předpokladem je, že příslušný zaměstnanec se nemůže z pozvání vymluvit, aniž by tím porušil pravidla zdvořilosti,“ parafrázuje deník Dupperovy pokyny. Ty mj. dále povolují zaměstnancům přijímat i hodnotnější dárky od spolupracovníků například k narozeninám. Povolují také svezení se s někým, ovšem jen tehdy, když tak bude služební úkon ulehčen nebo urychlen…

Nižší provize makléřům?

Rakouské ministerstvo hospodářství navrhlo úpravu makléřských provizí. Za zprostředkování nájmů na dobu neurčitou či na delší čtyř let má odměna makléře činit jen dvojnásobek místo dosavadního trojnásobku hrubého měsíčního nájemného, při smlouvách kratších jednonásobek místo dnešního dvojnásobku.

Zaměstnanecké komoře se úprava zdá být slabá. Kritizuje například, že provize za zprostředkování koupě bytu má zůstat na třech procentech ceny. Branže makléřů se naopak zlobí. Předpis by prý ohrozil mnoho firem a pracovních míst v nich. Ministr přitakal názoru komory, že v Rakousku jsou makléřské provize z nájmů pořád nejvyšší v evropském srovnání, dodaly linecké OÖN.