Stezka v tom úseku vede úvozem, kudy koněspřežka kdysi skutečně vedla. A to konkrétně v sousedství současné železniční trati od železniční zastávky Velešín město ke kamennému mostku u Penzionu U Koňské dráhy Holkov. Doplňují ji informační tabule a lavičky. Na mostku pak mohou zájemci vidět, jak tehdy, kdy vozy táhli koně, koleje skutečně vypadaly.

O to se letos zasloužil Pavel Černý z Penzionu a restaurace U Koňské dráhy spolu se spolkem MAS Pomalší, jehož je členem. „Leželo mi to v hlavě už delší dobu, protože tu provozujeme restauraci,“ říká Pavel Černý. „My jsme tady na tom statku už čtvrtou generaci a za celou tu dobu nikdo pro pozůstatky koněspřežky nic neudělal. Říkal jsem si, že by stálo za to je nějak zrekonstruovat, stejně jsme se o to se sousedem celá léta starali a nějak to udržovali.“ Se žádostmi o dotace ale neuspěli. Myšlenka na rekonstrukci určitého úseku této dráhy Pavla Černého ale neopouštěla, až se rozhodl, že s tím musí něco udělat. „Jsem členem spolku MAS Pomalší a tak jsme pořád hledali nějaký vhodný grant. Až se konečně objevil grant na národní kulturní památky. Spolek ho využil v Římově na kapličky a kostel a něco zbylo na koněspřežku. Díky tomu se první etapa mých plánů konečně povedla,“ vypráví Pavel Černý. „Trvalo ale několik let, než se všechno kvůli strašně složité administrativě podařilo připravit a vyřešit.“ Přislíbený grant z IROP činí 1 300 000 korun.

Poznáte vesnici na Českokrumlovsku?
KVÍZ: Kostel, hřbitov i hospoda. Poznáte vesnici na Českokrumlovsku?

„Hlavní bylo tu trasu zprůchodnit, 150 let byla zarostlá, vůbec se tudy nedalo projít,“ popisuje Pavel Černý. „Bylo třeba vykácet, zlikvidovat náletové křoviny, dostat ven pařezy, všechno udělat nové - svahy i spodek dráhy, a na rekonstrukci jsme nemohli použít z hlediska památkářského žádné moderní materiály. Takže jsme tam vytvořili jenom štěrkové lože na odvodnění, navrch přišel zase jiný druh štěrku. Tak vznikla cyklostezka a současně naučná stezka, na které jsou tři odpočívací zóny – na začátku, uprostřed a na konci. Tam jsou k dispozici přírodní lavičky a infocedule o historii koněspřežky. Zachovalému kamennému můstku jsme udělali nové zábradlí, a umístili na můstek repliku původního kolejiště z dubu, takové, jaké tehdy na koněspřežné dráze bývalo.“

Už během prací se ukázalo, že projekt podnikatele Černého byl trefou do černého. Lidé o trasu měli zájem a hned od dokončení ji využívají pěší i cyklisti, stejně jako zájemci o koněspřežnou dráhu a její historii. Výhodou je, že stezka navazuje i na nový podchod u Velešína, a u Penzionu a restaurace U Koňské dráhy mohou můstkem cyklisté projet pod současnou tratí a pokračovat dál směrem ke Svincům. „Máme radost, že se to povedlo,“ říká Pavel Černý. „Trasa a základ pro dráhu jsou hotové. Do budoucna máme vizi ještě nechat udělat repliku vozu, který tam postavíme na koleje. A sice vozu nákladního, který nebude finančně tak nákladný. A ten vůz pak osvětlit. Byla by to další rarita, kterou by viděl každý, kdo pojede kolem.“

U stezky ale brzy přibude další zajímavost. Dvě infotabule, které jsou doposud prázdné, nabídnou raritku. „Můj syn Lukáš ty tabule doplní QR kódy, díky nimž bude možné zhlédnout virtuální realitu,“ prozradil Pavel Černý. „Když si kódy zájemci stáhnou do telefonu, spatří dobovou virtuální realitu místa, kde stojí. Takže uvidí, jak to tam vypadalo tehdy, kdy byla koněspřežka v provozu. Teď na tom pracují, proto se dokončení tabulí o něco pozdrželo.“