„Minimální odstup 2 metry od dalších osob při sportování a pohybu venku a chránění dýchacích cest rouškou je stále nutností, zvláště pokud se lidé míjejí například na cyklostezkách nebo v parcích,“ zdůraznil primátor Jiří Svoboda na čtvrtečním zasedání krizového štábu města.

Na dodržování těchto mimořádných opatření dohlíží strážníci městské policie, která může v případě porušení zákazu udělit pokutu až deset tisíc korun. Venku se mohou lidé pohybovat maximálně ve dvojicích, výjimkou jsou členové rodiny. To platí i při provozování sportu. Roušku nemusí mít sportující osoby pouze v případě, že se nenacházejí v blízkosti dalších osob nebo se s nimi nemíjejí na cestě.

Zahrádkáři a majitelé pozemků se nyní často věnují úklidu zahrad a likvidaci klestí. Zástupce Hasičského záchranného sboru Jiří Pešek apeloval na krizovém štábu na zvýšenou pozornost při rozdělávání ohně, protože pálení hrabanky a chrastí může při déle trvajícím suchém a teplém počasí způsobit rozsáhlejší nekontrolovaný požár, který se při větru snadno šíří.

Petr Ferebauer, odbor Kancelář primátora Č. Budějovic