Od počátku plavební sezony bude v Českých Budějovicích sloužit malým plavidlům nové útočiště. Nedaleko Dlouhého mostu na Jiráskově nábřeží vzniklo v režii Povodí Vltavy nové přístaviště, podle jeho parametrů se ale jedná jen o jednodušší variantu - takzvané vývaziště, kde by u mola dlouhého 255 metrů mohlo stát i přes dvacet lodí. Veřejně prospěšnou investici ve výši 26 milionů korun, financoval státní podnik Povodí Vltavy z vlastních zdrojů.

„Dokončením stavby 255 metrů dlouhého vývaziště pro rekreační plavidla vznikla nová přístavní hrana a přístupové schody, obojí historického vzhledu, které mohou být zároveň využívány veřejností i v rámci volnočasových aktivit podél Vltavy, v dané lokalitě. Věříme tedy, že tato stavba bude hojně využívána, jak pro rekreační plavbu, tak i širokou veřejností, čemuž napovídal i zájem veřejnosti o tuto stavbu již v průběhu její realizace,“ říká Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy, a dodává, že Povodí Vltavy vnímá dlouhodobý a rostoucí zájem o vodní turistiku v této lokalitě, a proto jde tomuto trendu naproti.

Malá plavidla delší dobu

"Jsem proto velmi rád, že jsme nové vývaziště dokončili v plánovaném termínu a že tak bude moci sloužit veřejnosti již od zahájení letošní plavební sezóny. Je to další příspěvek státního podniku Povodí Vltavy k rozvoji rekreačních aktivit veřejnosti spojených s vodou v tomto krásném městě a v Jihočeském kraji vůbec. Vždyť již klasik říká „v Českých Budějovicích, by chtěl žít každý…“

Pozitivně nové vývaziště vnímají také zástupci destinačního managementu turistické oblasti Budějovicko, coby novou vstupní bránu do města. Stávající přístaviště pod Lannovou loděnicí totiž neumožňovalo delší stání pro malá plavidla. Nově tak bude možné přijet do Budějovic na lodi a od Dlouhého mostu vyrazit na návštěvu do centra. „Je to krok pro cestovní ruch v Budějovicích. Věříme, že to bude mít pozitivní dopad pro provozovatele služeb v historickém centru a opět to posune to, jak je vnímána splavněná Vltava očima turistů i místních obyvatel,“ říká Tomáš Polanský, ředitel destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko z.s., která se na plánování tohoto projektu podílela.

Skoro padesát pacholat

Přístavní hrana je tvořena kotvenou štětovou stěnou s dřevěným trámem v hraně. Prostor přístavní hrany tvoří chodník, který je vydlážděný kamennými vazáky v rámci dřevěného roštu z dubových trámů. Svah nad přístavní hranou je osetý tradičními travinami a výsadbou malých keřových vrb. Součástí svahu jsou přístupové schody navazující na stávající sousední parkoviště a „pobytové schody“ pro využití veřejností v rámci volnočasových, rekreačních aktivit.

Dokončená stavba umožní vyvázání menších i větších rekreačních plavidel podél 255 m volné přístavní hrany, která je rozdělena na „vyšší část“ s délkou 107,5 m a s volnou výškou 0,9 m nad hladinou (pro plavidla do šířky 6 m) a na „nižší část“ s délkou 147,5 m s a volnou výškou 0,6 m nad hladinou (pro plavidla šířky do 4 m). Plavidla budou vyvazována přímo k přístavní hraně, kde jsou k danému účelu osazeny vyvazovací prvky – 29 malých a 17 velkých pacholat.