Podchod u nádraží je zavřený už přes dva roky. V blízké době vyžaduje opravy, které musí zohlednit to, že je to vlastně most.

Podle původního záměru by měla nahoře jezdit auta a dole bezpečně procházet lidé mezi vlakovým nádražím a Žižkovou třídou nebo směrem k Lannově třídě. Podchod ale veřejnost využívala stále méně a méně, až se stal spíše předmětem kritiky kvůli nepořádku nebo bezpečnosti těch, kteří tudy večer nebo v noci procházeli. A protože vždy část pěších volila raději riskantní pobíhání mezi automobily v Nádražní ulici a Žižkově třídě, i když byl k dispozici podchod, přibyly nahoře přechody se semafory. To byl prakticky konec dopravní funkce podchodu. Jinou se zatím nalézt nepodařilo. Takže jsou aktuálně vstupy zamřížované.

Podle vedení města jsou nyní tři varianty, jak budoucnost podchodu řešit. První možností je kompletní oprava, která by podle studie, již si nechala radnice vypracovat, stála zhruba 80 milionů korun. Druhou možností je přibližně za polovinu nechat podzemí zalít betonem. Třetí varianta je podchod opravit, ale nechat nepřístupný.

Deník už o uvedených možnostech informoval a nabídl čtenářům na internetu anketu, ve které se mohli vyjádřit, zda jsou pro to, aby se podchod zalil betonem. Sešlo se přes 400 hlasů. Z hlasujících by 18 % zalilo podzemí betonem a 82 % by nechalo podzemí průchodné.

Nádražní ulice před českobudějovickým vlakovým nádražím. Vstupy do podchodu jsou aktuálně zamřížované.
Podchod u nádraží v Budějovicích možná do dvou let zabetonují

Z čtenářů se k problému nejobsáhleji vyjádřil Josef Tolar, emeritní sládek Budějovického Budvaru. Ten mimo jiné napsal následující: „Jistě si vzpomínáme, proč byl podchod před několika lety uzavřen. Někteří občané riskantně přecházeli křižovatku, namísto aby využili podchodu. A město místo vyslání strážníka, který by provoz ukáznil, reagovalo tak, že podchod zavřelo. Podle stejné logiky by Praha měla zavřít metro, protože i tam jsou stále neukáznění černí pasažéři. Navíc byl podchod špinavý a zanedbaný - z jednoduchého důvodu: dlouhodobě chyběl jakýkoli úklid. Cena za rekonstrukci by měla být 80 mil. korun a nikdo se nepozastavuje nad tím, že pořizovací cena byla jistě násobně větší. Jako by tyto dříve vynaložené náklady teď neměly žádnou cenu. Přitom řešení se nabízí za cenu zřejmě srovnatelnou s cenou rekonstrukce. Od počátku provozu podchodu chybí na vstupech eskalátory, které zřejmě byly ze stavby pro úsporu vyškrtnuty (kromě vstupu u centra Mercury). Při jejich doplnění by se podchod stal výrazně atraktivnější a umožnil by zrušit křížení pěšího a silničního provozu.“

Jiní čtenáři byli ale pro zrušení podchodu. Argumentovali třeba tím, že byl málo využívaný nebo zde byly potíže s pořádkem. „Většině chodců vyhovuje klasické přecházení ulice před cestou komplikovanějšími podchody a nadchody. A v případě podchodů je to i trvalý nepořádek a zejména pro ženy nechuť z hlediska bezpečnosti tudy procházet,“ uvedl jeden ze čtenářů.

Podchod pod Nádražní ulicí se změnil díky Budějovickému majálesu k nepoznání.
OBRAZEM: Umělci proměnili podchod u nádraží

Mezi čtenáři ale také zazněla i odvážná dopravní vize, navrhující, že by se do podzemí před nádražím mohl „schovat“ automobilový provoz, i v souvislosti s chystaným tunelem pod kolejištěm, který plánuje Jihočeský kraj zhruba mezi Průmyslovou ulicí a Dobrovodskou ulicí, ale bez možnosti zajet do tunelu přímo z Dobrovodské. „Doporučuji se podívat na poslední návrh tunelu pod nádražím. Na obou koncích má být podzemní kruháč s tím, že západní konec bude mít vyústění směr Mánesova-jih a "zatím" zaslepené směr Nádražní-sever. Dát od Průmyslové až téměř k Rudolfovské auta pod zem s odbočkou do parkoviště Mercury (a využít tak díru po podchodu) a mít tak před nádražím pěší zónu (skoro, mohly by tam jen busy), to bychom byli světoví! Teď jen kdo tohle zaplatí…,“ míní jeden ze čtenářů Deníku s tím, že by bylo určitě možné vyřešit i vyvedení dopravy z podzemí na křižovatku Nádražní ulice s Rudolfovskou třídou.

Možností, jak využít podchod, by bylo více, většinou jsou ale spojeny s nějakým úskalím. Například proti automatické úschovně kol hovoří poměrně dlouhý čas pro vyzvedávání a při klasických stojanech zase obtížný přístup do podzemí.

Před několika lety se podařilo podchod na několik dnů oživit studentům, kteří pořádají Budějovický majáles, ale bohužel, právě jen na dobu několika dnů…

Vedení města by o budoucnosti podchodu mělo rozhodnout v nejbližších měsících.