Projekt na rozšíření parku 4 Dvory zadalo město ateliéru M&P Architekti. Nová část parku má sloužit především pro relaxaci a odpočinek obyvatel všech věkových kategorií, uvádí město. Základní myšlenkou bude sjednotit nové prostory a pozemky a navázat na již fungující část.

První nezbytnou fázi při realizaci nového parku je vytvoření studie. V jejím rámci již architekti vytvořili první vizualizace, které vám přinášíme ve fotogalerii.