Děti se vyřádily na pouťových atrakcích, dospěláci popili. Společně zhlédli kouzelnické vystoupení, výstavu slepiček, králíků i holubů, různá vystoupení. Kdo si chce užít neděli, může vyrazit už v 9 h a pobýt do 17.