Všechny účastnické karty byly vyprodány během 5 hodin. Stovky, možná tisíce dětí a rodičů odcházely z předprodejních míst zklamány bez karty, a tedy bez možnosti zúčastnit se Pohádkového lesa. V Rudolfově si někteří lidé stěžovali na prodej karet na městském úřadu a navrhovali, aby město Rudolfov zaplatilo další pořadatele a aby byl Pohádkový les prodloužen na dva dny. V českobudějovické cukrárně Alice dokonce došlo k nevybíravému vyhrožování.


V Českobudějovickém deníku (dříve listech) jsme již mnohokrát popisovali zákulisí organizace Pohádkového lesa. Na tomto místě je nutné připomenout alespoň základní informace. Na 6 km dlouhou cestu Pohádkovým lesem se každou hodinu vydá 200 dětí. Každým z 22 stanovišť projde 3,33 dětí za minutu. Pokud si mají pořadatelé se všemi dětmi hrát, musí jich být na všech stanovištích dostatečný počet.


Pohádkový les mezi Rudolfovem a Mrhalem, to je nejen deset hodin nepřetržitého proudu účastníků. Jsou to také měsíce vymýšlení stanovišť, výroby rekvizit a kostýmů. Vlastní akce začíná již dnes navážením rekvizit a cen do Základní školy v Rudolfově, která je základnou organizačního štábu. Až do sobotního rána následuje třídění několika tun navezených věcí a jejich rozvoz na stanoviště. Po odchodu účastníků domů je třeba všechny věci zase odvézt a trasu uklidit od odpadků, které tam někteří zanechali. Zítra se bude o účastníky starat přes 170 pořadatelů. Každý z nich si celý den bez ohledu na počasí a únavu bude trpělivě hrát s dětmi.


Veškerou činnost pro Pohádkový les vykonávají pořadatelé ve svém volném čase bez nároku na jakoukoli odměnu. Místo poděkování jim řada lidí přijde vynadat. Tito stěžovatelé a kritici přitom sami nejsou ochotni udělat pro druhé vůbec nic a pouze křičí, ať někdo zařídí vytištění dalších účastnických karet.


Důvodem velké obliby Pohádkového lesa v Rudolfově je kolektiv nezištných pořadatelů, kteří dokážou rozzářit oči stovek dětí. Ze zkušeností v prvních ročnících této akce víme, že přístup pořadatelů není závislý na případné finanční odměně. Základní filozofií pořadatelů Pohádkového lesa tedy zůstává myšlenka napsaná nad jevištěm Národního divadla v Praze: Národ sobě. Každý účastník Pohádkového lesa, každý čtenář tohoto článku, každý ochotný člověk má možnost udělat něco pro „cizí“ děti a přispět k tomu, aby na 10. ročník Pohádkového lesa v příštím roce mohlo být vytištěno třeba 2500 účastnických karet.


Závěrečná odpověď na otázku v titulku je nasnadě: Všichni pořadatelé mají můj obdiv a uznání a zaslouží si veřejné poděkování.
Zájemci o spolupráci nás mohou kontaktovat mailem nebo telefonem: Marie Tycová, 724 687 876, majmaj@seznam.cz.