Členové Klubu českých turistů spolu s dalšími dobrovolníky připravili podle hlavního organizátora Jiřího Finka dvacítku stanovišť.
Podle Jiřího France, který bděl hned u startu, si přišli projít Pohádkový les i lidé, kteří jsou v regionu na dovolené. "Účastníci jsou až z Podkrkonoší, ze Čkyně, ze Strakonic," vypočetl namátkou Jiří Franc.

Na prvním stanovišti si přepis Brailova písma vyzkoušela Lenka Beranová z Velešína, která přijela s rodiči a bratrem Markem z Velešína. "Bylo to složité, rozpoznat prstem značky," zmínila Lenka Beranová a připojila, obdivuje slepé, jak to dokáží. "Přišlo mi to vážně těžké," dodala Lenka Beranová.

Každý ročník Pohádkového lesa má své téma, tentokrát to byli vynálezci a vynálezy.