Přes dva a půl milionukorun zatím vydaly pokladničky jihočeských koledníků, kteří se počátkem ledna účastnili Tříkrálové sbírky. Letošní částka může překonat loňský rekord 3,2 milionů.
„V pondělí jsme v České spořitelně v Českých Budějovicích rozpečetili dalších několik desítek pokladniček, se kterými koledovali králové v Českých Budějovících,“ prozradil koordinátor sbírky Roman Tlapák.

„V pokladničkách Diecézní charity bylo přes osmdesát osm tisíc korun. Městská charita České Budějovice vybrala skoro dvě stě tisíc korun,“ pokračuje Roman Tlapák s tím, že vybrané peníze pomohou starým lidem a handicapovaným spoluobčanům.

Už první známé výsledky Tříkrálové sbírky v českobudějovické diecézi počátkem minulého týdne byly velmi povzbudivé.
„V šedesáti kasičkách bylo přes 347 tisíc korun. Do tohoto součtu přispěla největší částkou 202 tisíc korun z 39 kasiček Farní charita Prachatice. To je o zhruba padesát tisíc korun více než loni. Navíc celkový součet z Prachatic bude lepší, protože tamní pracovníci ještě spočítají a vymění vykoledovaná eura,“ upřesnil Roman Tlapák.

Slušně si tradičně vedla i pelhřimovská Oblastní charita s vykoledovanými více než 120 tisíc korunami ze šestnácti pokladniček.
O částku 25 500 korun se zasloužili koledníci ve farnosti Římov. Na výtěžku se zde podílelo 16 koledníků. Kněz Tomáš Koňařík uvedl, že koledování provázela úžasná atmosféra. Římovští se činili a jejich prozatímní výsledek je lepší o 9 tisíc korun než loni.

„Výsledky Tříkrálové sbírky jsou zatím velmi povzbudivé a věříme tomu, že v rámci českobudějovické Diecézní charity získáme letos vytoužených zhruba tři a půl milionu korun, které rozdělíme potřebným lidem,“ dodává Roman Tlapák.

"V úterý 18. ledna čínil výnos výnos Tříkrálové sbírky z 29 míst v českobudějovické diecézi celkem 2 698 727 korun," uvedla ředitelka Charity Michaela Čermáková. "Chybí ještě zprávy ze sedmnácti míst, takže konečné výsledky budeme mít do konce týdne."