Finanční úřady si sice přesnou evidenci nevedou, lze ale předpokládat, že podobně jako v ostatních případech i nyní bude řada poplatníků své povinnosti řešit na poslední chvíli. Situaci se proto snaží usnadnit.

„Jednodušší už to veřejnost má jen díky tomu, že jsme všem rozeslali předtištěné složenky, na kterých je i výše částky, kterou mají zaplatit, vypočtená,“ připomíná jedno z největších pozitiv mluvčí finančního ředitelství v Českých Budějovicích Jaroslava Musilová.

„Pouze výši částky zasílané na úhradu daně z nemovitostí musí vepsat poplatník sám. Informace o případném přeplatku či nedoplatku na dani, stanovené výši daňové povinnosti a počtu splátek daně na rok 2009 je včetně termínů splatnosti uvedena na alonži každé složenky. Případné dotazy je připraven zodpovědět finanční úřad uvedený na složence,“ upřesňuje.

Cesta na finanční úřad není nutná, peníze prostřednictvím složenky lze poslat z každé pošty, a to bez dalších poplatků, či bankovním převodem. Pro ty, kteří peníze přinesou v hotovosti na finanční úřad, jsou v pohtovosti pokladny na všech finančních úřadech. Výjimečně mají nyní právě kvůli platbám na poslední chvíli otevřeno každý den. „Budou otevřeny jak v poslední den lhůty, to je 1. června, tak každý den v posledním květnovém týdnu. Fronty se zatím netvoří,“ konstatuje Musilová aktuální stav na jihočeských pobočkách.

Pokud celková roční daňová povinnost nepřesahuje pět tisíc korun, musí být suma zaplacená nejpozději 1. června. Pokud se daň z nemovitostí vyšplhá výše, platí tento termín alesoň pro polovinu celkové sumy, zbytek lze doplatit do 30. listopadu. Na poloviny mohou dělit daň i zemědělci a rybáři, ti ale s první splátkou mohou počkat až do 31. srpna.