„Stovky občanů přicházejí pravidelně dvakrát do roka do budovy magistrátu na náměstí Přemysla Otakara II., aby uhradily poplatek za komunální odpad. Děje se tak vždy v květnu a listopadu,“ zmínila kritické měsíce tisková mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.


Celková částka, kterou každý občan s trvalým bydlištěm v krajském městě zaplatí za uvedenou službu, je pět set korun.
„V těchto měsících se samozřejmě a zcela logicky vytvářejí před pokladnami fronty, což není příjemné. Magistrát proto přichází nejen s alternativou platit poplatek přímo přes SIPO, ale připomínám i možnost hrazení složenky přes Českou poštu,“ uvedl některé možnosti, jak se frontám vyhnout tajemník magistrátu Zdeněk Řeřábek.


„Navíc jsou vždy v těchto frekventovaných měsících k dispozici pokladny celý pracovní týden, to znamená i v úterý a ve čtvrtek, kdy je u přepážek prázdno,“ doplnil Řeřábek. „U přepážek číslo tři a čtyři bude v neúředních dnech, to jest v úterý a ve čtvrtek, otevřeno od osmi do čtrnácti hodin, a to až do konce května,“ upozornil na další opatření Řeřábek.