„Zabývám se dlouhodobě válečnou historií Jižních Čech. Zajímám si i o méně známé věci,“ vysvětluje autor.

Mimořádný lidový soud České Budějovice, který patřil mezi nejpřísnější tribunály a v letech 1945 – 1948 nechal popravit 68 osob, trestal kolaboranty, válečné zločince nebo udavače z Českobudějovicka, Jindřichohradecka a Českokrumlovska.

Na základě studia jednotlivých trestních spisů sestavil autor životopisy provinilců. Dozvíte se tak jejich příběhy, druhy kolaborace, ale poznáte i případy, kdy se na obviněných provinil někdo jiný.

Kniha Hrdelní případy mimořádného lidového soudu České Budějovice 1945 – 1948 bude pokřtěna ve čtvrtek 12. dubna v českobudějovickém knihkupectví Kosmas v 17 hodin na autogramiádě autora.