„Chci, aby se po ulicích pohybovali skuteční profesionálové, zkušení a připravení kdykoli zasáhnout i pomoci. Budu raději, když bude v ulicích méně kvalitních strážníků odvádějících dobře svou práci, na které se lidé mohou spolehnout, než větší množství takových, kteří nejsou dostatečně fyzicky zdatní, neovládají taktiku zákroku ani právní předpisy a navíc pracovní dobu tráví u kávy nebo v noci místo hlídkování dokonce pospávají,“ komentoval primátor Juraj Thoma.


Proto se v květnu strážníci podrobí fyzickým testům. Pokud je nezvládnou napoprvé, dostanou šanci je jednou zopakovat.


Výcvik strážníků by se do budoucnosti měl stát povinnou složkou pracovní náplně. „Není možné, aby tělocvična, kde si mají strážníci zdokonalovat svou kondici a učit se sebeobraně, sloužila jako skladiště, jak tomu bylo donedávna. Není možné, aby někteří strážníci chodili po městě s nenabitou, a tudíž nepřipravenou zbraní, protože se bojí, že jim ji někdo ukradne a použije proti nim. Není možné, aby se strážník nechal při kontrole v hostinci zaskočit a srazit pěstí na zem. Nic takového se dobře připravenému strážníkovi prostě stát nemůže,“ uvedl primátor nejkřiklavější příklady.