O práci strážníka se může hlásit kdokoli starší dvaceti jedna let, minimálně vyučený, fyzicky ale i psychicky způsobilý a samozřejmě s čistým výpisem z rejstříku trestů.


„Městskou policii v průběhu roku opustilo pět strážníků a další dva odejdou ještě v srpnu. Někteří byli rozhodnuti již delší dobu kvůli nespokojenosti se stavem policie, s jinými jsme se pak naopak dohodli o odchodu my, protože neodváděli dobře svou práci,“ řekl včera primátor Juraj Thoma s tím, že ke konci měsíce bude mít MP sto ochránců městského pořádku a deset civilistů.


Od září by už měly po Českých Budějovicíh fungovat okrskové služby a další nové režimy městské policie. Také kritéria výběru nových zaměstsnanců jsou přísnější než dříve. „Neznamená to, že bychom přímo zpřísnili základní požadavky. Ale nepřistupujeme k nově přijímaným s takovou benevolencí, jako tomu bylo v předchozím období. Je pro mne osobně důležité, aby lidé, kteří se pohybují po ulicích města, byli co nejkvalitnější. Výběr tak nelze podceňovat,“ dodal Thoma.