Šestačtyřicetiletý muž zvítězil ve výběrovém řízení, které vypsal policejní prezident po odchodu dosavadního ředitele Bohumila Bezemka. Konkurzu na uvolněné místo se zúčastnilo celkem pět policistů.


Překvapilo vás, že jste ve výběrovém řízení na nového ředitele vyhrál?
Cítím spíš jakési osobní uspokojení, když mě vybrali v tak náročném konkurzu. Zřejmě ukázal, že mám k této práci předpoklady a mohu být lidem v nové funkci prospěšný. Nevidím za funkcí peníze ani kožené křeslo, na kterém se ředitel točí. Celý život jsem zvyklý dělat s lidmi. Proto jsem si řekl, že to půjdu zkusit. Z mé strany nešlo o nějaké ambiciózní rozhodnutí. Na uvolněné místo jsem se nedral ani jsem nečekal, až ředitel Bohumil Bezemek odejde. Mé rozhodnutí uzrálo časem, když policejní prezident rozhodl, že nejvhodnější kandidát bude vybrán formou výběrového řízení. Přihlásil jsem se, ale netušil jsem, že bude mít výběr tři kola. Z pěti přihlášených okresních ředitelů jsem zvítězil. Funkce ředitele krajské správy je určitou životní zkušeností.


U policie pracujete od roku 1984. Co vás vedlo k tomu stát se tehdy příslušníkem bezpečnosti?
Po absolvování průmyslovky jsem pracoval v Jihočeských dřevařských závodech a pak šel na vojnu. Sloužil jsem dva roky u pěchoty v Michalovcích a v Mariánských Lázních. Z vojny jsem se vrátil zpátky do továrny, kde jsem dělal mistra ve výrobě. V profesi, kterou jsem vystudoval, jsem se ale necítil dobře. Hledal jsem proto nové uplatnění. Zvažoval jsem tenkrát celní úřady, sbor ozbrojené ochrany letišť nebo policii. Pro ni jsem se nakonec rozhodl. Později jsem vystudoval Vysoké učení technické v Brně a teď studuji magisterské studium na Policejní akademii v Praze.


Současná policie se potýká s nedostatkem lidí. Neobáváte se dalších odchodů zkušených policistů?
Může se stát, že odejdou zejména délesloužící policisté.
Mám z toho sice trochu obavy, ale nemohu to ovlivnit. Maximálně mohu požádat tyto zkušené a poctivé kolegy, aby ještě nějaký čas u policie setrvali a pomohli nám učit množství dvacetiletých kluků a děvčat, kteří nyní nastupují.
Mladí lidé, kteří vystudují střední policejní školu, jsou rovnou hozeni do vody. Chceme po nich, aby byli komunikativní, znali právo, uměli se orientovat v národnostních konfliktech, aby věděli, jak na pravicová hnutí nebo dokonce aby se při kotrmelci trefili do létajícího talíře – to už trochu přeháním. Tito mladí lidé jsou produktem společnosti a já nosím v hlavě nápady, jak s nimi více pracovat.


Jaké vidíte rezervy v oblasti jejich přípravy na službu u policie?
Tahle problematika je pole neorané. Kladu velký důraz na vedoucí jednotlivých obvodních oddělení i na systém vzdělávání ve středních policejních školách. Navrhuji, aby se všichni více zabývali nácvikem komunikace s veřejností, komunikace s lidmi různého typu a charakteru. Zde má policie mezeru, což se mi nakonec pomalu denně ukazuje v reakcích od kamarádů a známých. Někdy chválí, že potkali slušného a komunikativního policistu. Na druhé straně si ale stěžují, že je někdo neochotný a arogantní hulvát. Právě na úseku vzdělávání komunikace s lidmi vidím, že policii čeká obrovský kus práce. Domnívám se, že za část negativního úsudku o policii můžeme bohužel sami svým přístupem a chováním k veřejnosti.


U jihočeské policie dosud pracují bývalí příslušníci StB. Nebude na ně pořádán nějaký hon, aby od policie odešli?
Osobně na nikoho žádný hon dělat nemohu. Musím postupovat v souladu se zákonem. Tito policisté vykonávají funkci, která nepožaduje lustrační osvědčení, a proto ji mohou nadále vykonávat. Myslím si ale, že v dohledné době už žádný bývalý příslušník StB u jihočeské policie pracovat nebude. Přirozená generační obměna je totiž strašně rychlá.