„Výběrového řízení na ředitele se zúčastnilo pět osob,“ uvedl Martinů. „Vítěz Radomír Heřman představil nejlepší koncepci reformy policie. Ta se týká například přípravy nového zákona o Policii ČR. Je třeba zbavit se některých činností, které policii zatěžují, a naopak přesunout naši působnost tam, kde to od nás občané vyžadují. Chceme, aby policie byla více otevřená ve vztahu k samosprávě i občanům.“

Od prvního srpna, kdy odešel do důchodu dosavadní ředitel vrchní rada Bohumil Bezemek, dočasně vedl jihočeské policisty Jan Kulhan.

Policie potřebuje lidi, kteří ctí firmu

Nový ředitel Krajské správy jihočeské Policie ČR Radomír Heřman chce doplnit chybějící počet policistů a hodlá se věnovat i bezpečnosti na silnicích.


„Provedu analýzu chodu správy a jejích oddělení a budu se zabývat i jednotlivými policisty,“ řekl šestačtyřicetiletý ředitel Radomír Heřman. V budoucnu dojde k obměně ve vedení krajské správy. Mám v úmyslu vybrat si spolupracovníky obdobným způsobem, i když ne tak náročným, jakým jsem prošel při konkurzu já. Mou prioritou je mít na správě lidi pracovité, kteří ctí tuto firmu čili policii.“ Nový ředitel se chce zabývat bezpečností na silnici.


„Potřebujeme pomoc státní správy, samosprávy i neziskových organizací, které se věnují výchově dětí. Uvítáme každý nápad, který povede k větší bezpečnosti dopravy. Zlepšit bezpečnost na silnici je běh na dlouhou trať.“


Radomír Heřman nastoupil k policii po maturitě a vojenské službě roku 1984. Pracoval v Č. Budějovicích a Hluboké nad Vltavou, od konce 90. let byl ředitelem českokrumlovské policie. Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, nyní studuje magisterské studium na Policejní akademii.