„V loňském roce jsme za nějaký trestný čin stíhali celkem osmnáct policistů,“ přiznává Jiří Matzner, mluvčí jihočeské Krajské správy Policie ĆR.

Zneužívali svoje pravomoci

Ředitel jihočeské Policie ČR Radomír Heřman nehledá žádnou výmluvu a dvě desítky hříšníků se nesnaží krýt.
„Také u policie bohužel pracují lidé, kteří selhali a provinili se proti přísaze,“ říká Heřman.
„Musíme si to přiznat a tyhle hříšníky před občany neskrývat.“

Jihočeští policisté se dopustili v loňském roce například zpronevěry, pojistného podvodu nebo dokonce krádeže. „Pět policistů bylo stíháno pro trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele,“ pokračuje Jiří Matzner.

„Sedm jihočeských policistů se dopustilo ublížení na zdraví při dopravní nehodě, jeden je stíhán za úmyslné ublížení na zdraví.“
Nejvíce stíhaných policistů je z českobudějovického oddělení – šest. Jenom o jednoho hříšníka méně mají ve Strakonicích.

„Naopak pouze jediného trestaného policistu mají na oddělení v Jindřichově Hradci, Písku a také v Táboře,“ vyzdvihuje slušná oddělení Jiří Matzner.
Za zneužitím pravomoci veřejného činitele se skrývá například nečinnost, lenost nebo nepřijetí oznámení.

„Policisté špatně vyhodnotili situaci a oznámený případ buď vůbec neřešili, nebo k němu přistupovali nesprávným způsobem,“ vysvětluje Radomír Heřman.

Policisté se ale dopouštěli nejenom trestných činů. „V loňském roce jsme dostali od občanů 199 stížností na pochybení policistů,“ pokračuje policejní ředitel Radomír Heřman.

Celkem 142 stížností přišlo na konkrétní osoby, 57 výtek pak na práci daného policejního útvaru nebo na policii všeobecně.

Pětadvacet potrestaných

Lidé byli nespokojení hlavně s nekázní, neslušností nebo nedbalostí mužů a žen v uniformě.

„Pětadvacet stížností jsme vyhodnotili jako oprávněné a policisty jsme pak řešili kázeňsky snížením platu nebo napomenutím,“ pokračuje Heřman.
„Na nevhodné chování nebo jednání policistů přišlo šedesát stížností. Většinou se jednalo o mladší kolegy, kteří u policie nepracují dlouho. Policisté, kteří slouží více let, takové problémy s chováním nemají,“ dodává Radomír Heřman.

Více si můžete přečíst v ČbD 22.3. na straně 3.