Jihočeská policie se připravuje na další rušný víkend. Přestože podle velitele pořádkové jednotky Martina Součka zatím není jakékoliv shromáždění oficiálně nahlášeno, lze předpokládat, že i tentokrát 
si extremisté cestu do Budějovic najdou. Zasahovat proti nim budou nejen uniformované síly, ale i policisté v civilním oblečení.

Až 95 procent zadržených je z Budějovicka

„Po první sobotě jsme zaznamenali, že dění zaujalo skupinu radikálů, kteří se pořádání podobných akcí věnují v rámci celé republiky. Protože jsou nám tito lidé velmi dobře známí, rozhodli jsme se nasadit na ně specialisty v civilu. Práci těžkooděnců totiž dobře znají a proto máme problém s jejich zajištěním," popsal plukovník Souček. Dodal, že většina zadržených, až 95 procent, přesto pochází přímo z Budějovic. Je mezi nimi hodně mladistvých, kteří prý zřejmě považují konflikty s policií za zábavu. To ovšem netuší, že se dopouštějí přestupku a neuposlechnutí výzev je může vyjít až na tisíce korun. Ti nejaktivnější navíc musejí počítat se zákazem vstupu na určité místo, třeba právě na sídliště. „Pokud chce někdo slušně vyjádřit názor, nemáme jakýkoliv zájem mu bránit," ujistil policista.

Masovost a naštvanost nás velmi překvapila

Podcenění počtu demonstrantů a jejich nečekaná agrese. Takové byly podle policie hlavní nedostatky kritizovaných zásahů na sídlišti Máj. „Naši práci hodnotím jako dobře odvedenou, zákonnou a přiměřenou dané situaci," říká v exkluzivním rozhovoru pro náš Deník velitel jihočeské pořádkové policie, plukovník Martin Souček.

Kdy jste měl naposledy volný víkend?
Samozřejmě, že tyto poslední víkendy jsou hodně vypjaté, ale chápu to tak, že se jedná o mimořádnou situaci a událost, která trvá již několik víkendů, ale pokud bude ještě trvat, zvládnu ji.

Zažila někdy jihočeská policie tak dlouhodobý, byť rozfázovaný tlak veřejnosti?
Nevím, jestli lze říct, že je to tlak veřejnosti, ale musím uznat, že za moje působení u jihočeské policie jsme nic podobně dlouhodobého opravdu nezažili.

Jak hodnotíte práci policie na jednotlivých demonstracích?
Pokud mohu říct celkový názor na hodnocení jednotlivých zákroků, hodnotím to jako dobře zvládnuté a zákonné opatření, přiměřené situaci. Musím však říct, že veřejnost vnímala, že každý zákrok navenek vypadal trošku jinak. Prakticky se to odvíjelo i od jednotlivých rolí účastníků shromáždění. Veřejnost asi vnímá, že masovost a naštvanost lidí, která potom byla projevena jejich agresí, byla největší v prvním případě.

Takže lze říct, že to pro vás byl nejhorší zákrok?
To v každém případě. Naše síly a prostředky byly ze všech tří zákroků nejmenší a musím říct, že zkušenost, kterou jsme měli a kde jsme nepředpokládali, že by se mohla zapojit tak velká část široké veřejnosti, tak to zřejmě bylo překvapení i pro samotné účastníky nebo alespoň polovinu z nich. Hodně z nich udivilo, jak se chovali. Dokazují to aktivity, kterých se pak vyvarovali při druhé a třetí demonstraci. Ty už byly víceméně v režii mladistvých delikventů nebo extremistů, kteří dorazili do Budějovic 
z jiných částí republiky.

Kdo rozhodl o tom, že vám přijedou na pomoc policisté z jiných částí republiky?
Prakticky už první sobotu jsme měli posily ze západních Čech i Prahy. Nicméně jsme vycházeli z informací, které jsme měli z našich operativních zdrojů nebo magistrátu, kde byla ohlášená určitá akce a počet účastníků. Přišlo nám, že právo na vyjádření názoru, které vychází z ústavy, zvládneme i v tomto počtu. Ale na základě zkušeností jsme si posily vzali ve větším počtu.

Dá se tedy říct, že nedostatek policistů byl hlavní slabinou prvního zákroku?
Ne, tak to nevidím. Nemyslím si, že se jednalo o slabinu. Bylo to pro nás překvapující, ale zvládli jsme to. Mým úkolem je i šetřit síly policie a eliminovat rizika zranění a podobně. Proto jsme se rozhodli, že si na další akce vyžádáme větší posily.

Kolik policistů bylo při zákrocích celkově zraněno?
Žádné těžší zranění naštěstí nebylo. Při poslední demonstraci byli zraněni tři policisté, předtím dva a při prvním také dva. Ve všech případech se jednalo pouze o lehčí zranění.

Můžete prozradit alespoň přibližný počet nasazených policistů?
Přesné číslo nechci říkat, je to v řádech stovek policistů. Můžeme říct, že při druhé demonstraci jsme měli v ulicích více než 500 lidí.
Na kolik vás jeden podobný zákrok vyjde?
 Ta částka se pohybuje kolem dvou až tří milionů korun. V této sumě ale nejsou zahrnuty například náklady na policejní vrtulník – takže celkově je to ještě více.

V čem spatřujete hlavní příčiny kritiky veřejnosti vůči vaší práci?
V zásadě jsem vnímal dvě kategorie stížností. Část veřejnosti nás obviňuje z toho, že jsme chránili skupinu osob, která si žádnou ochranu ani nezaslouží. Toto musím zásadně odmítnout. Naším cílem vůbec nebyla ochrana určité skupiny lidí, ale oprávněných zájmů všech. Pokud nějaká skupina legálně požádá o povolení poklidného shromáždění, naším úkolem je eliminace jeho narušení. A v tom byl právě problém, který veřejnost těžko vnímá.
Druhou rovinou jsou údajně nevhodné zákroky policie při jednotlivých zákrocích. Mohu všechny detailně rozebrat a vysvětlit, proč jsme postupovali tak, jak jsme postupovali. Tato kategorie nespokojenosti s prací policie vychází z osobních zkušeností zúčastněných.


V současné době děláme důkladnou analýzu, protože toto je skutečně zásadní a primární problém. Pokud veřejnost vnímá, že policie je pro ně orgánem, který nevyhoví 
v oprávněných situacích, je to skutečně velká potíž. Ale zatím se domníváme, že tomu tak není. Musíme především pracovat na zlepšení pocitu bezpečí těchto lidí. Protiprávní jednání umíme kvalifikovaně a profesionálně řešit, ale lidé od nás očekávají
i pocitové řešení situace, což mnozí policisté bohužel neumí. Policista musí umět dát
i vhodnou radu. Má doporučit možná řešení, přestože třeba není oprávněn k jejich naplnění.

Obáváte se dalšího vyostřování situace, nebo se domníváte, že nejhorší pouliční války už mají Budějovice za sebou?
Už na začátku jsem mluvil
o tom, jak nás zaskočila agrese veřejnosti při prvním shromáždění. Stejně tak ale zřejmě zaskočila i řadu účastníků. Mnozí z nich už se pak do dalších konfliktů nezapojovali, což je pro nás samozřejmě dobře. Nyní řešíme hlavně radikály. Nemalým problémem jsou i mladiství, kteří to celé pojali jako nějakou formu zábavy. Mnohé z nich jsme zadrželi opakovaně.

Jak s vámi jednají rodiče těchto zadržených? Uznávají možnou chybu svých potomků, nebo vás spíš obviňují z agrese?
Platí obě varianty. Někteří si pro děti přijdou a řeší to 
s nimi takříkajíc ručně hned na místě a za asistence policie. Jiní hovoří o pošlapání práv a svobod dětí a jsou vůči nám velmi kritičtí, neboť se domnívají, že neuposlechnutím výzvy se jejich děti ničeho nedopustily. Ale tak tomu samozřejmě není.