V rámci své služby muži zákona dohlíží na dodržování opatření v nouzovém stavu. "Kontrolují, zda jsou obchody a restaurace opravdu uzavřené, zda lidé dodržují nošení roušek, respirátorů či jiné ochrany obličeje na určených místech, zda nepijí alkohol na veřejnosti a zda se na veřejných prostranstvích neshlukuje více osob," vysvětluje policejní mluvčí Lenka Pokorná.

Doplňuje, že doposud policisté řešili veškerá porušení nařízení vlády zpravidla domluvou, informovali občany o nastalé situaci a opatřeních, které mají dodržovat. "Avšak je stále řada těch, kteří neberou situaci vážně a policisté již v případě nedodržování těchto nařízení nebudou v dalších dnech již tak tolerantní. Radost z toho opravdu nemáme, ale situace je velmi vážná a každý by si to měl uvědomit, proto budou policisté nedodržování mimořádných opatření již důrazně postihovat a dbát na jejich plnění," vysvětluje zpřísnění Lenka Pokorná.

Ve středu dopoledne policisté například v krajském městě zatím nezaznamenali žádný prohřešek.