Centrum slouží pro klienty s autismem, kterých nyní dochází už přes sedmdesát na aktivity podobné kroužkům či terapiím. Věnují se jim zde odborníci a dobrovolníci, kteří s nimi pracují ve skupince či individuálně. Centrum navštěvují klienti z celých jižních Čech.

NA ZAČÁTKU STÁLI RODIČE
U vzniku této Obecně prospěšné organizace stál spolek Autisté jihu, u jehož zrodu od začátku byli i manželé Juráskovi. Jejich čtrnáctiletá dcera je sama klientkou centra. „Spolek je hlavně pro rodiny, pořádají se různá víkendová setkání, nebo školení pro rodiče,“ přibližuje Andrea Jurásková sesterskou organizaci Auticentra. Začalo to tak, že rodiče vyhledávali možnosti, jak s autistickými dětmi pracovat.
Nakonec v roce 2014 vzniklo centrum poskytující sociálně aktivizační služby zaměřené na komunikaci a sociálnímu začlenění osob nebo nabízející odlehčovací službu umožnující autistu na víkend ubytovat.

ABY TO NEPOTKALO JEJICH DĚTI
Klienty centra jsou převážně děti, i přesto, že tam mohou chodit i dospělí do věku 45 let. Spoustu autistickým dospělým byla nemoc diagnostikována až v pozdějším věku, nijak se s nimi nepracovalo a nyní jsou v ústavech pod prášky. „Snažíme se docílit toho, aby to nepotkalo naše děti,“ říká Andrea Jurásková. Její dcerka od začátku v centru navštěvovala volnočasové aktivity jako keramiku nebo později muzikoterapii a matka vidí pokrok. Juráskovi mají ještě mladšího syna a nejmladší dceru. „Důležité je, aby ostatní děti věděly, že tyto děti nejsou zlé, že to nedělají schválně, pak to bude pro každou stranu snazší.“ Autistické děti mívají různé potřeby a individuální specifika. Podle paní Juráskové je těžké odhadnout, jestli budou v budoucnu žít sami, v chráněném bydlení či s rodiči. „Zásadní myšlenkou centra je, aby děti byly co nejvíce samostatné,“ říká Andrea Jurásková.