„Nejen Obec Doudleby, ale i konkrétní občané naší obce likvidují na své vlastní náklady v našem okolí černé skládky - jednou z nich je Mirka Dušáková - a proto jsem už delší dobu chtěla zoorganizovat jarní úklid v naší obci,“ řekla Václava Čermáková o svém záměru.

„Protože mám dvě děti, tak jsem chtěla primárně zapojit rodiny s dětmi. Děti si pak spíše uvědomí, že odpadky patří do koše, když se samy aktivně zapojí, než když jim o tom budeme vyprávět,“ dodala.

Dobrovolníci vyrazí na svá stanoviště v sobotu 6. dubna v 15 hodin od KD Doudleby. Organizátoři jim přesně určí místo, které uklidí. To poté obec osadí plakátem s informací, že daná lokalita byla společně uklizena. Na děti čekají upomínkové diplomy, sladké odměny, ale zejména pak pečení buřtů. Společnost může setrvat ve večerních hodinách s místní folkovou kapelou Drazda band.

Úklid tím ale v obci rozhodně nekončí. „Do této akce se zapojí i SDH Doudleby, který pomůže zlikvidovat černou skládku, která je cestou z Doudleb do chatové oblasti Rechle a následně se také postará o likvidaci velkoobjemového odpadu, který proběhne v naší obci následujicí víkend,“ dodává Václava Čermáková. „Už nyní vnímám velmi pozitivní ohlasy a jsem ráda, za každého přihlášeného velkého a zejména malého dobrovolníka, který přiloží ruku k dílu. Mám radost, že se aktivně také zapojí děti ze ZŠ Doudleby za dozoru paní Stropkové,“ uzavírá.

Akce reaguje také na záměr obce přestěhovat velkoobjemový kontejner v lokalitě „Na Vyhlídkách“, který je zneužíván a je zde odkládán odpad, který sem nepatří. Nevytříděný a nebezpečný odpad je odkládán mimo kontejner a pokud zafouká vítr, je roznášen po přilehlých polích a loukách. Tento odpad by měli dobrovolníci také uklidit právě v rámci této akce.

Markéta Sedláčková, Obec Doudleby