Od prvního května zaplatí více než doposud. Jihočeská vědecká knihovna totiž zvýší poplatek z prodlení z tří na pět korun za týden. „Jako věčnou průšvihářku mě to netěší, ale třeba to bude mít na mě a na jiné, mně podobné, pozitivní vliv. A tato změna vychází vstříc vzorným čtenářům a tak to má být," komentuje s úsměvem zvýšení poplatků sympatická studentka Jihočeské univerzity, která dodává, že se většinou vejde do dvoutýdenního zpoždění. Dříve v takovém případě platila šest korun za knihu, od příštího týdne to bude desetikoruna.

Vědecká knihovna zvýšila poplatky z prodlevy

Takových čtenářů je velká část. Každý pátý čtenář vrací prý knihu se zpožděním a zvýšení poplatků by je mělo vychovat. Podle ředitele knihovny Iva Kareše jde především o to, aby se dokumenty včas vracely a byly k dispozici ostatním. „Stávající výše poplatků již byla příliš nízká, zvyšoval se počet dokumentů vrácených po termínu a proto jsme přistoupili k úpravě ceníku," říká Ivo Kareš. Jiné zdražení není v plánu, protože knihy musí být dostupné všem. „Knihovna nabízí veřejnou službu, placenou z veřejných prostředků. Ceny jsou tedy nastavené tak, aby nikoho v přístupu k informacím neomezovaly," uzavírá ředitel Kareš s tím, že zvýšení poplatků z prodlevy má motivační funkci.