Odstranění památníku je součástí celkové revitalizace prostranství před školou. Lidé si už například mohli všimnout, že ve čtvercových blocích, které zde stojí, nerostou keře jako dříve, ale nahradily je kameny.

„Pomník byl původně součástí krajské politické školy. Nyní po domluvě s Památkovým ústavem v Českých Budějovicích poputuje do depozitáře a následně do muzea," uvedl Lubomír Krch, zástupce ředitele konzervatoře.

Práce se tedy ujali silní chlapi, jejichž úkolem bylo pomník za pomoci těžké techniky odstranit. „Jde jim to celkem těžko," komentoval situaci jeden z přihlížejících. „Zespoda může být nějaký šroub, a tak jim to může ještě nějakou chvíli trvat," přemýšlel nahlas.

„Mysleli jsme, že to bude horší," hodnotil nakonec Jan Pour, strojník, který se svými kolegy pracoval na odstranění pomníku. „Nejdřív pomocí sbíječek sundáme beton, pak pomník naložíme na auto a nakonec jej odvezeme," popsal.

Socialistický pomník patřil k českobudějovické konzervatoři mnoho let, o jeho odstranění už tady ale nějakou dobu uvažovali. „Původně tu rostly i keře, ale protože vedle zrušili záchodky, začali lidé chodit sem. Spali tady bezdomovci, navíc se tu všude povalovalo mnoho injekčních stříkaček," vysvětloval ředitel českobudějovické konzervatoře, proč přistoupili k odstranění keřů a následně i pomníku.

„Víte co, odstraňuje se takových věcí. To, že je někde něco dlouho, neznamená, že je to dobré," komentovala dění před školou korepetorka Eva Mezerová.

Vzhledem k tomu, že je pomník historickou památkou, muselo o souhlas s jeho odstraněním vedení konzervatoře požádat Památkový ústav v Českých Budějovicích. Památkáři nakonec souhlasili s tím, že v každém ze čtverců, v nichž až doposud rostly keře, bude uprostřed kamenů vysazen nový strom. Tato varianta by měla přispět k celkovému oživení prostoru.

Pozorní kolemjdoucí si ale mohli všimnout, že před českobudějovickou konzervatoří se toho v poslední době změnilo více. „V jednom z polí stály původně dva stožáry, jeden na sovětskou a jeden na českou vlajku. Ty už jsme také nechali odstranit," poznamenal Lubomír Krch.

Slunce a GagarinAni v knize o českobudějovických pomnících a pamětních deskách není zachycena plastika, která do úterka stála před Konzervatoří České Budějovice. Původně ale objekt sloužil jako Krajská politická škola KSČ, a proto 
i původní symbolika sochařské výzdoby s hudbou úplně spojena nebyla.

Plastika vznikla společně s objektem a podle svědectví pamětníka Jana Komendy staršího měla sochařská práce na vrcholu vysokého podstavce symbolizovat slunce nebo jiné vesmírné těleso. Byla totiž vztažena k tapiserii 
ve vstupní hale budovy, na které byl Jurij Alexejevič Gagarin, první člověk 
ve vesmíru a sovětský kosmonaut. Symbolicky tak měl být propojen prostor uvnitř budovy a před ní. 
V horní části plastiky také byly menší symboly, které politicky připomínaly KSČ 
a navozovaly dojem „vesmírného dosahu" její politiky. Možná i v souvislosti s letem Vladimíra Remka do vesmíru.

Podle historika Jana Schinka, který se věnuje dějinám Českých Budějovic, se pomníky představující ideály socialismu, nebo se tak tvářící, začaly ve větší míře stavět současně s dokončováním budějovických sídlišť. Sám ale například v archivu ani detail pomníku v Kanovnické ulici nemá. „To se ani nefotilo, nebyl důvod. Mě to nenapadlo fotit, takovou politickou věc," říká Jan Schinko a dodává, že pomníků, soch a pamětních desek byla tehdy instalována celá řada a navazovaly třeba na starší svítící pěticípé hvězdy. „Na radnici byla k tomu zřízena komise. Hodně plastik působilo negativně, některé byly přímo hloupé, časem je občan už nevnímal. Jiné určitou výtvarnou hodnotu měly," dodává Jan Schinko.

KLÁRA SKÁLOVÁ