Do oblastí postižených zemětřesením pošlou pomoc i České Budějovice. Nejprve rada města a poté zastupitelé schválili na svých jednáních dne 20. února 2023 poskytnutí humanitární pomoci oblastem postiženým zemětřesením v Turecku a Sýrii. „Finanční dar ve výši 500 000 korun půjde přes neziskovou organizaci Člověk v tísni na zmírnění vzniklých škod, stejně jako konkrétní materiální pomoc, kterou představují například postele, matrace a lůžkoviny v hodnotě téměř 492.000 korun,“ uvedla primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Živelní pohroma zasáhla jihovýchod Turecka a severozápad Sýrie 6. února. Způsobila obrovské ztráty na životech a zdraví osob, veřejné infrastruktuře i majetku. „Na poskytnutí daru panovala jednoznačná shoda. Říká se, kdo rychle dává, dvakrát dává a o to jsme se samozřejmě snažili,“ dodává primátorka.

Vernisáž v galerii

Alšova jihočeská galerie zve na slavnostní zahájení výstavy: MICHAEL HON / VÝSTAVA OBRAZŮ. Zahájení se bude konat ve čtvrtek 23. února 2023 v 17 hodin ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích. Úvodní slovo pronesou Aleš Seifert, ředitel galerie a Dita Pfeferová, kurátorka výstavy.

Participativní rozpočet v Českých Budějovicích už podpořil lavičky nad slepým ramenem Malše. Devatenáct finálových projektů roku 2022 se představilo v říjnu u Samsonovy kašny. Vybráno bylo 13 z nich.
Deset milionů v Budějovicích podpoří Centrum pro válečné veterány nebo hřiště

Do Sokola na šibřinky

Pozvánka sokolské šibřinky platí v Českých Budějovicích i tentokrát pro děti i dospělé. Patnáctý ročník šibřinek neboli maškarních pro dospělé se koná v pátek 24. února 2023 v sokolovně na Sokolském ostrově od 20 hod. Hraje živá kapela a celý večer se ponese tentokrát ve stylu „evoluce“. K vidění budou i ukázky z činnosti Sokola.

"Všechny děti a příznivce Sokola zveme také na tradiční, již třicáté druhé dětské šibřinky do sokolovny na Sokolském ostrově. Konají se v sobotu 25. února 2023 odpoledne od 14 hodin. Tentokrát na téma „evoluce“. Opět se bude tančit i hrát při diskotéce, připraven bude oblíbený drobný sportovní program za dohledu cvičitelů, soutěže s odměnami, ukázky další činnosti i tradiční bohaté občerstvení. Srdečně zvou pořadatelé, členové T.J. Sokol České Budějovice," uvedla za pořadatele Milada Pospíšilová.

Žít svůj křest

Přednáškový cyklus připravili v Týně nad Vltavou. V pátek 24. února se koná v Čihovické kapli v Týně nad Vltavou přednáška jáhna Karla Sádla s názvem Žít svůj křest a biřmování. Začátek je v 18 hodin a přednáška je součástí cyklu přednášek a koncertů „Sedm týdnů se svatou Anežkou“. "Začínáme přednáškou jáhna Karla Sádla a nato navážeme koncertem 3. března Jaroslava Hutky. Mezi dalšími přednášejícími bude například známý kněz a spisovatel Marek Orcho Vácha nebo skaut, kněz a horolezec v jedné osobě, páter Josef Prokeš," uvedla za pořadatele Zdenka Burešová ze sdružení POMOC.

Náměstí T. G. Masaryka s kašnou a vysazenými lipami, rok 1920.
Takhle vypadaly Budějce. Zalistujte si s námi ve starých albech města

Výjimečné narozeniny

V únoru oslavila již 106 let druhá nejstarší občanka Českých Budějovic.

Paní Blažena Strachotová se narodila 9. února 1917 ve Slavičíně na Zlínsku, kde dlouho žila. Poválečné období strávila na Ostravsku. Vyučila se řeznicí, pracovala v sodovkárně, ale i jako závoznice. Nyní žije již přes 30 let v Domě s pečovatelskou službou v Nerudově ulici, kam ji k významnému jubileu přijela popřát i českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Policisté z Budějovic hledají svědky surové bitky. Všimli si jí na sítích. Ilustrační foto.
Policisté z Budějovic hledají svědky surové bitky. Všimli si jí na sítích

„Paní Blažena je opravdu obdivuhodná. Její vitalita, otevřenost, paměť a radost ze života v tomto věku je neuvěřitelná. Už sice nezvládá vše jako dřív, ale stále je schopna se o sebe postarat. Ohřeje si jídlo a něco malého k snědku si sama připraví. Moravskou kuchyni, ale i červené vínko či slivovici na zdraví si vždy s chutí dá. Proto na její oslavě nemohly chybět pravé moravské plněné koláčky i tamní červené, se kterým si ráda připila,“ řekla Dagmar Škodová Parmová. Oslavenkyně má 4 vnoučata, 7 pravnoučat a 4 prapravnoučata a jména všech si velmi dobře pamatuje.

Úřad ruší stovky živností

Od začátku roku 2023 zřizuje stát povinně všem podnikajícím fyzickým a vybraným právnickým osobám datovou schránku pro komunikaci se státními úřady, pokud ji ještě neměli zřízenou.

Datové schránky jsou tak zřizovány i osobám, které mají živnost pouze přerušenou či pozastavenou v rámci sankčního řízení. U někoho tento stav trvá třeba několik let a úplně zapomněli, že živnost nemají zrušenou. Uvědomí si to až s oznámením o zřízení datové schránky a pak přicházejí na živnostenský úřad žádat o ukončení živnosti. „Už od prosince řešíme denně desítky takových žádostí o zrušení živnosti navíc k běžné agendě živnostenského úřadu. Například od nového roku do 9. února jsme jich přijali 1450 osobním podáním a dalších 250 přišlo poštou,“ uvedla Zdeňka Jeřábková, vedoucí odboru Obecního živnostenského úřadu magistrátu města.

K znepřístupnění datových schránek dochází až s účinností ke dni výmazu ze zákonem stanovené evidence, tedy ukončením podnikání a ne pouze na základě podané žádosti. Ještě 3 roky od data znepřístupnění bude příslušná datová schránka existovat. Zrušení živnosti nelze provést zpětně, ale nejdříve ke dni podání žádosti nebo k budoucímu datu, které si podnikatel zvolí. Elektronicky lze podat žádost o zrušení živnosti živnostenskému úřadu prostřednictvím datové schránky nebo na elektronickou adresu podatelny posta@c-budejovice.cz. Písemné žádosti je možné adresovat na podatelnu českobudějovického magistrátu.