Po schválení strategického plánu města České Budějovice, který počítá s projektem a stavbou nové divadelní budovy, se Nadační fond Jihočeského divadla rozhodl podpořit téma nové budovy a celý proces popostrčit.

Činnost organizace, kterou nezaložilo divadlo, ale skupina osobností, shrnuje náměstek primátora pro kulturu Jaromír Talíř následovně: „Ve shodě s vedením Jihočeského divadla fond divadlu pomáhá finančně.“ Fond zafinancuje studii částkou 800 tisíc korun.

Zkušená firma Bühnenplanung Walter Kottke během během tří až pěti měsíců zpracuje studii, která zhodnotí, bez čeho se divadlo neobejde. Podle ředitele Jihočeského divadla Lukáše Průdka vzniknou pracovní skupiny, v nichž bude zastoupeno město, Nadační fond Jihočeského divadla, Jihočeské divadlo, Jihočeská filharmonie, možná i Jihočeský kraj. „Ze společné diskuze vyplyne, co potřebujeme,“ říká ředitel divadla.

Cílem studie bude zhodnotit, co má budova obsahovat. „Vezme v potaz provoz a chod Jihočeského divadla a Jihočeské filharmonie,“ vysvětluje Lukáš Průdek s tím, že by nová budova měla být ekonomicky a provozně produktivní a efektivní, a dodává: „Výsledkem bude, že se dovíme, že bude optimální nějaký počet scén, zkušeben, skladů, a jiných prostor.“ „Zhodnotí, jestli se tam vůbec vejdou čtyři soubory nebo třeba symfonický orchestr,“ vysvětluje Jaromír Talíř s tím, že pomůže zadání architektonické soutěže.

Českobudějovická radnice. Ilustrační foto.
Občanská iniciativa odmítla ANO v čele Budějovic

Na základě toho, co společnost zpracuje bude podle náměstka primátora pro kulturu Jaromíra Talíře vypsaná architektonická soutěž.
Nová budova by měla stát na Mariánském náměstí. Podle náměstka primátora Františka Konečného územní plán umožňuje, aby budova divadla byla na Mariánském náměstí umístěna. Nezastavitelná je na náměstí jen část, která je na jih od pomyslně prodloužené Riegrovy ulice.

Pokud se týká například parkování, tak územní plán předpokládá, že by se musela v projektu řešit nejen doprava související s provozem divadla, ale i deficit míst pro stání automobilů v sousedním území.

Samotná stavba nového divadla je podle primátora Jiřího Svobody věcí příštích let. Nejprve by měla již zmíněná studie ukázat, co všechno by se do objektu na Mariánském náměstí vešlo. „Pak teprve se vypíše architektonická soutěž, která by určila podobu divadla,“ říká primátor s tím, že do konce volebního období by určitě měly začít konkrétní práce na projektu pro stavební řízení.
Na financování akce ovšem město potřebuje partnery. „Bez toho, že by se na financování stavby podílely vedle města i kraj a stát, není možné investici v řádu více stovek milionů korun realizovat,“ upozorňuje Jiří Svoboda.

„Je důležitá, aby tam byla scéna včetně zázemí opery a baletu. Mělo by tam sídlit i Malé divadlo,“ říká Lukáš Průdek. „Jen jestli se toho dožiju,“ vtipkuje ředitel filharmonie Otakar Svoboda a vážně pokračuje: „Máme na tom enormní zájem. S divadlem se tam vystřídáme. Vždyť všude jinde, kam přijedeme, mají pěkný sál. “ Starou budovu si filharmonici ponechají.