Při této příležitosti byl mimořádně vystaven relikviář sv. Auraciána, který je považován za „ochránce města“ a uchovává se v katedrále. Českobudějovický děkan současně s tím doplnil, že dveře katedrály zůstávají veřejnosti otevřeny i ve dnech nouzového stavu. „Každý může vstoupit bez obav, neboť několikrát týdně se provádí nejen úklid, ale i dezinfekce uvnitř katedrály,“ uvedl Zdeněk Mareš a pokračoval: "V tomto posvátném prostoru lze přemýšlet nad smyslem života, ale také je možné postřehnout paprsek naděje i v tak bezradných situacích, jakou prožíváme nyní, kdy si snad každý soudný člověk uvědomuje vlastní limity a omezení."

V domovech pro seniory se teď musejí vypořádat nejenom s nákazovou situací, ale i s jistým pocitem odříznutí od světa. Ilustrační foto.
Viru vzdorují za zavřenými dveřmi

Sv. Auracián Podle křesťanské tradice byl Auracián římský voják žijící ve 2. - 3. století a v době pronásledování křesťanů byl pro svoji víru popraven mečem. Pohřben byl v Kalixtových katakombách v Římě, odkud byly jeho ostatky roku 1643 vyzdviženy a přivezeny do Budějovic, kde byly nejprve uloženy v kostele sv. Anny a v roce 1670 slavnostně přeneseny do katedrály. Od té doby je tento světec považován, spolu s Pannou Marií Budějovickou, za „ochránce města“, přičemž celé generace se k němu obraceli s prosbou o pomoc a posilu, zvláště v období přírodních katastrof, pohrom či epidemií.